ARCHIV BUNĚK 124. Technologie uchování kmenových buněk z pupečníkové krve

Zpracování a skladování pupečníkové krve

Jestli potřebuje rodič znát, co se děje s pupečníkovou krví jeho dítěte? Nemusí z toho sice skládat zkoušky, ale důkladná orientace se doporučuje. Správné zpracování je garancí pozdější použitelnosti.

Za otevřenými dveřmi

Po příchodu malého človíčka na svět, přijde do sterilní laboratoře banky kmenových buněk Cryo-Save CZ „malá krabice“. Ukrývá čerstvou pupečníkovou krev, odebranou do speciálního vaku soupravy sloužící k odběru krevního vzorku, kterou zpracuje centrální laboratoř banky, aby se nakonec ponořila do tajemně se pařící, tekutým dusíkem naplněné nádrže. Tady pak „zmrzlá odpočívá“ čekajíc na své využití, bude-li potřeba. Ne každá dávka odebrané pupečníkové krve se může uskladnit, jenom dostatečně veliký a kvalitní vzorek obsahující potřebný počet kmenových buněk. První kroky procesu, a z pohledu úplnosti rozhodující první kroky, se ve skutku odehrávají na porodním sále, proto se rodičům vyplatí hned od začátku pozorně sledovat cestu pupečníkové krve.

Novinka na porodním sále

Pro odběr pupečníkové krve slouží speciální vak dodaný Cryo-Save CZ, do kterého se odebere krev z předem důkladně sterilizované části pupečníku. Samotné odebrání krve z placenty a pupečníkové krve není žádná veliká věda, ale vyžaduje to obezřetnost a starostlivost. Krev se získává po přestřihnutí pupečníku, ale ještě před porodem placenty. Toto načasování je skvěle přizpůsobeno průběhu spontánního porodu, a stahy dělohy také přispívají k vypumpování ještě většího množství pupečníkové krve. Nemusí se obávat ani ti, jejichž miminko se narodí pomocí císařského řezu, protože sterilní vak k odběru krevního vzorku je vhodný rovněž k odběru pupečníkové krve na operačním sále. Šikovné ruce a odbornost profesionála můžou zachránit mnoho mililitrů vzácné tekutiny pro budoucnost.
Po odebrání krve lékař vyplní a orazítkuje identifikační formulář, který taktéž vloží do soupravy pro odebrání vzorku. Pupečníkovou krev do laboratoře doručí telefonem informovaný kurýr. Speciální vak pro odběr krve obsahuje roztok proti srážení krve, který zaručí, aby odebraná pupečníková krev až do příchodu do laboratoře zůstala ve vynikajícím stavu. Starostlivě uzavřený vak se pak znovu otevře až v bezpečném sterilním prostředí.


Kolik je tolik?

Z pohledu použitelnosti je důležitý počet buněk na mililitr, který v této chvíli není znám, proto je potřeba zachránit každou kapku odebrané krve. Hned po příchodu do laboratoře pupečníkové krve se uskuteční vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů vzorku dle mezinárodně platných pravidel.

Separace buněk

V centrální laboratoři se krevní vzorek okamžitě odborně zpracuje pomocí ultrasterilní techniky s uzavřeným systémem. Z pupečníkové krve se získají kmenové buňky k uskladnění, v buněčné kultuře vzácné z pohledu transplantace je již teď optimálně zaručena široká možnost využití uchovaných kmenových buněk. Červené krvinky a krevní plazma se zlikviduje. Zpracování krevního vzorku je potřebné, protože skladování celkového krevního vzorku je z pohledu pozdějšího využití bez předností. Shrnuto tedy, takhle zpracovaný produkt pupečníkové krve bude mnohem lepší kvality a bezpečnější, nežli v případě, že by se zmrazil celý odebraný vzorek krve.

Po separaci buněk

Kmenové buňky se skladují na dvou různých místech, což zvyšuje bezpečnost úschovy a může být užitečné v případě jejich umělého rozmnožování. Ke zpracovaným vzorkům se v přesně stanoveném poměru přidává ochranný roztok zabraňující tvorbě buňky ničících ledových krystalků a výživný roztok udržující buňky životaschopné.

Četné kontroly

Z červených krvinek a krevní plazmy určené k likvidaci se zjišťuje případná bakteriální infekce a mohou se taktéž udělat virologická vyšetření. Dále se ve vzorku připraveném k uskladnění určí počet kmenových buněk a jejich životaschopnost. Vyšetření jsou potřebná ke kvalifikaci vzorku, na základě kvalifikace se pak rozhoduje o možnosti uchování. Identifikace kmenových buněk se provádí označením buněk na buněčným povrchu „označovacím systémem“ (CD34) a sčítáním množství buněk s pomocí takzvaného průtokového cytometru. To je v současnosti pravděpodobně jediný jistý způsob potvrzení kmenových buněk a jejich kvantifikace.

Dokončeno, když už mrzne

Po zpracovaní se vzorek kmenových buněk rozdělí do dvou stejných částí a uskladní se na dvou rozdílných místech v zájmu bezpečného uchování. Skladovací trubky se umístí do skladovací jednotky až po zajištění vícenásobného označení. Všechny potřebné informace vztahující se ke vzorku jsou uloženy v centrální databance a podléhají pravidlům lékařského tajemství. Vzorek se skladuje v tekutém dusíku s teplotou -196 °C a uskladnění trvá ve smyslu smlouvy 20 let, což může být na žádost majitele kmenových buněk z pupečníkové krve prodlouženo.

ARCHIV BUŇEK