ARCHIV BUNĚK 143.

Konference


ITERA – Třetí pravidelná konference konsorcia ITERA, the International Tissue Engineering Research Association, se konala v holandském Maastrichtu od 24. do 27. října. ITERA je mezinárodním vědeckým a lékařským fórem, kterého se účastní vědci a lékaři z evropských, amerických a asijských univerzit, fakultních nemocnic, soukromých zdravotnických zařízení, výzkumných center a institucí zabývající se kmenovými buňkami.

Společnost Cryo-Save jako zakládající člen konsorcia ITERA bude konferenci sponzorovat a na konferenci s hlavním tématem “Kmenové buňky izolované z pupečníku, pupečníkové krve a placenty: vědecké přístupy, preklinické a klinické uplatnění” se bude aktivně účastnit. Pokud chcete získat více informací nebo máte zájem o podrobný program třídenní konference navštivte níže uvedené webové stránky: www.crystal-eu.org.


EATB – 16. mezinárodní konference EATB (the European Association of Tissue Banks – Evropská asociace tkáňových bank) se  konala v Budapešti od 17. do 20. října 2007. Společnost Cryo-Save byla poprvé v historii přizvána k účasti na této konferenci, kterou pořádají veřejné tkáňové banky z celé Evropy.  


Na konferenci se projednávala následující témata: organizační struktura tkáňových bank, kvalita řízení, vyhodnocování dárců, uchovávání očních, kožních kardiovaskulárních tkání, tkání muskulo-skeletálního systému, buněčné terapie a tkáňové inženýrství. 


Konference nabídla jedinečnou možnost získat informace o zahraničních zkušenostech a tyto následně uplatnit při budování dokonalé tkáňové banky. Mezinárodně uznávaní přednášející a zajímavá témata vám umožnila získat nejnovější informace z oboru. Pokud chcete získat více informací o konferenci navštivte následující webové stránky: www.asszisztencia.hu/eatb/.

 

Cryo-Save.cz