ARCHIV BUNĚK 151.

AB14Cryo-Save – budoucnost pro vaše děti

V únorovém čísle našeho magazínu byla otištěna reklama propagující uchování kmenových buněk. Na inzerci nám většinou do redakční pošty přímé ohlasy nechodí. V uvedeném případě tomu však bylo jinak a na našem redakčním stole se sešlo značné množství čtenářských ohlasů. Toto téma, jak se zdá, vás natolik oslovilo, že jsme se rozhodli a položili přestaviteli společnosti nabízející tuto službu několik rozšiřujících otázek.

Odpovídá ředitelka Archivu Buněk MUDr. Ivana Bažantová.

Komu je vámi nabízená služba určena a je nutné si ji objednat?
Zprostředkováváme uchování kmenových buněk na nejvyšší úrovni v největší evropské tkáňové bance v Belgii. Tato služba je určena rodičům, kteří se rozhodli uchovat kmenové buňky z pupečníkové krve narozeného dítěte pro jeho vlastní potřebu. Informace o našich službách získáte na našich webových stránkách nebo telefonicky. O službu lze požádat kdykoliv až do doby zahájení porodu, doporučujeme však provést přípravy v 35. týdnu těhotenství.

Můžete našim čtenářům v krátkosti vysvětlit, co pojem kmenové buňky znamená?
Kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které jsou schopny se přeměnit na jakýkoliv jiný typ buněk v organismu. Představují jedinečnou populaci buněk, jejímž úkolem je vytvoření základů jednotlivých tkání a orgánů.

Po jak dlouhou dobu je možné tyto buňky uchovávat?
Cryo-Save smluvně garantuje uchovávání kmenových buněk z pupečníkové krve po dobu 20 let, po uplynutí tohoto období společnost nabízí automatické prodloužení smlouvy.

Je odběr pupečníkové krve pro novorozence či matku nějak stresující?
Jedná se o snadný a bezpečný odběr, který provádí porodník nebo porodní asistentka. Odběr pupečníkové krve lze provést i při porodu císařským řezem nebo i při vícečetném těhotenství.


A co skrývá budoucnost terapie za použití kmenových buněk?
Moderní lékařská věda již po dobu několika desetiletí využívá kmenové buňky k účinné léčbě např. lymfoproliferativních poruch nebo u vrozených poruch imunity. Kmenové buňky se mohou stát nezbytným a nenahraditelným prostředkem v terapeutické oblasti. Vědci považují možnost terapie kmenovými buňkami za velice nadějnou. Mnohé vědecké výzkumy prokázaly, že kmenovými buňkami lze nahradit buňky srdečního svalu odumřelé po infarktu myokardu. Terapie kmenovými buňkami je možná i v případě popálenin a také při regeneraci buněk oční sítnice. Bylo již prokázáno, že kmenové buňky jsou schopny regenerace funkce slinivky břišní a produkce inzulinu.


Důraz ve své nabídce kladete mimo jiné na evropskou garanci. Co tato garance přináší?
Archiv Buněk, s. r. o., je partnerem Cryo-Save. Cryo-Save je největší bankou kmenových buněk v Evropě, je celosvětově známou a uznávanou institucí na poli výzkumu kmenových buněk. Poskytuje dlouhodobé uchování těchto buněk pro budoucí využití samotnými dárci. Cryo-Save je zastoupena ve 36 zemích
na třech kontinentech. V současné době má více než 70 000 klientů. V belgické centrální laboratoři zpracovává a uchovává kmenové buňky získané z pupečníkové krve, a to dlouhodobě a bezpečně s dodržením vysoké kvality
a mezinárodních předpisů a standardů. Děkuji vám za váš čas a poskytnutý
rozhovor.

 

Cryo-Save.cz