ARCHIV BUNĚK 170.

Vědecký pokrok v oblasti kmenových buněk 


V průběhu posledních několika měsíců došlo k zásadním průlomům v oblasti výzkumu a užití kmenových buněk. Společnost Cryo-Save se rozhodla vás informovat o dvou významných posunech v oblasti tvorby inzulínu a léčby progresivní roztroušené sklerózy. 

Sclerosis multiplex (roztroušená skleróza): První výsledky klinické případové studie realizované na Šanghajské univerzitě v Číně, v rámci které byly 21 pacientům s progresivní roztroušenou sklerózou transplantovány vlastní krvetvorné kmenové buňky, se zdají být velice slibné. Pacienti byli léčeni transplantací kmenových buněk a následně sledováni po dobu 6 až 65 měsíců. 


Zdroj: časopis Clinical Transplant Journal: “Autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk v případě progresivní roztroušené sklerózy: zpráva o účinnosti a bezpečnosti zvoleného postupu v případě 21 pacientů sledovaných až po dobu tří let.“


Inzulín – Podle výsledků malé studie Americké diabetické asociace v Chicagu může pupečníková krev bezpečně pomoci i nadále zachovávat tvorbu inzulínu u dětí s  diagnózou diabetu prvního typu.  Výzkumníci z floridské univerzity se snažili ověřit, zda je možné, aby pacientovy vlastní kmenové buňky z pupečníkové krve neutralizovaly autoimunitní poruchu slinivky břišní a podpořily následně schopnost orgánu tvořit inzulín, který v těle řídí procesy látkové výměny, mimo jiné hospodaření s glukózou .“Jedná se o první pokus využití pupečníkové krve jako možné léčby diabetu prvního typu. Doufáme, že tyto kmenové buňky by mohly zmírnit autoimunitní poruchu organismu a nebo by se mohly přetvořit na buňky schopné inzulín tvořit,“ řekl  dětský endokrinolog Dr. Michael Haller z lékařské fakulty Floridské univerzity.  “Jedná se o velký krok kupředu v léčbě pacientů s cukrovkou, ale jde pouze o jeden článek v celém řetězci,“ tvrdí profesor McGuckin z Institutu výzkumu kmenových buněk v severovýchodní Anglii (North East England Stem Cell Institute). Spoluautor Dr. Nico Forraz z Newcastlu tvrdí, že v současné době je možné pomocí pupečníkové krve léčit až 85 z celé řady podmínek léčby diabetu. Tento významný objev je dalším krokem na cestě k úspěšné léčbě diabetu prvního typu. Profesor Colin McGuckin tvrdí, že klinické využití je čím dál nadějnější, konkrétně v oblasti tkáňového inženýrství. Tato oblast by mohla otevřít zcela nové možnosti využití v lékařství a léčbě pacientů. “Pokud bude více a více tkáňových bank ve světě uchovávat pupečníkovou krev, možnost nalézt odpovídající tkáň pro pacienta bude mnohem reálnější. V budoucnosti se terapeutické využití pupečníkové krve stane rutinní záležitostí a my budeme moci zachránit další lidské životy ”.


Zdroj: Protokol o proliferaci buněk: “Řízené inženýrství kmenových buněk z pupečníkové krve a tvorba peptidů typu C a inzulínu“.