ARCHIV BUNĚK 171.

Proč je důležité uchovávat vlastní kmenové buňky?
Vlastní kmenové buňky Vašeho dítěte jsou tou nejlepší alternativou. Dárcem je dítě samo sobě.
Například při léčbě určitých typů leukémie je nalezení vhodného dárce kostní dřeně často časově náročné a někdy dokonce nemožné. Navíc nikdy nebude tak dokonalé, jako použití vlastních kmenových buněk. Vlastní odebrané a uskladněné kmenové buňky navíc mohou pomoci i rodičům nebo sourozencům. Zhruba u 35% vzorků je možno prokázat shodu i mezi rodinnými příslušníky. Pokud je u rodinného příslušníka zjištěna nemoc, pro kterou je možno využít uchovaných kmenových buněk, provádí se takzvaný HLA test – test imunologické kompatibility. Test je třeba provést u dárce i příjemce vzorku.
Ze šesti hodnotitelných imunologických parametrů se v organizmu dárce a příjemce vzorku musí shodovat nejméně čtyři až pět. Bez této shody by hrozila životu nebezpečná inkompatibilita.

Jak vše probíhá v praxi?
Po navázání prvního kontaktu, předání všech konkrétních informací o nabízených službách a sepsání písemné smlouvy se společností, je rodičům předána souprava sloužící k odběru pupečníkové krve, ke které je i pro lékaře přiložen podrobný popis úkonů, z nichž se odběr krve skládá.
Budoucí matka se před porodem podrobuje několika preventivním vyšetřením v rámci kontrol u svého gynekologa. Další kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v centrální laboratoři a to přímo z odebraného vzorku pupečníkové krve novorozence.
Po narození dítěte a jeho oddělení od pupečníku je proveden odběr krve z pupečníku. Odběr se provádí do krev ního vaku s tekutinou, v které lze krevní vzorek v pokojové teplotě skladovat bez jeho poškození. Vzorek je do 48 hodin zpracován v centrální laboratoři.
Odebrané kmenové buňky jsou vloženy do dvou zkumavek, které se uchovávají odděleně na dvou místech – v Belgii a Holandsku. V případě jakýchkoliv problémů a neočekávaných živelných pohrom je tak vzorek chráněn a je alespoň jeho část uchována pro možné použití.

O úspěšném uskladnění vzorku kmenových buněk informuje laboratoř rodiče do jednoho týdne po porodu. Rodičům je vystaveno potvrzení o uskladnění kmenových buněk v podobě certifikátu, v němž jsou uvedeny číselné kódy, na jejichž základě lze udělovat pokyny k využití kmenových buněk.

Kmenové buňky byly poprvé uloženy do tekutého dusíku před 23 lety a ani po této době neztratily na kvalitě. Zkušenosti získané z ukládání jiných druhů živých buněčných vzorků do tekutého dusíku dokazují, že buňky v tomto prostředí neztrácejí životaschopnost ani v případě, že se doba jejich uchování prodlouží.

Ve smlouvě uzavírané s klienty se proto společnost ARCHIV BUNĚK s.r.o. - Cryo-Save CZ zavazuje k tomu, že šest měsíců před uplynutím dvaceti let kontaktuje vlastníka kmenových buněk a nabídne mu prodloužení doby uskladnění.


MUDr. Ivana Bažantová


logoKde nás najdete?
Cryo - Save CZ
ARCHIV BUNĚK, s.r.o.
Areál Ústavu péče o matku a dítě
Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha 4 – Podolí
Czech Republic
Telefon: +420 241 430 241
Fax: +420 257 210 126
Info: +420 604 141 374
E-mail:
[email protected]
www.cryo-save.cz