ARCHIV BUNĚK 25. - Nový paprsek naděje pro léčení nádoru očního nervu

__ADV__Rakovina může napadnout organizmus způsobujíc mnoho příznaků.  V mnoha případech jsou zhoubné nádorové onemocnění smrtelné, obtížně léčitelné. Jedním z typů nádorových onemocnění dětí je retinoblastom. Také při léčení retinoblastomu je prvořadým cílem zabránění rozšíření nádoru a odstranění zhoubných buněk z organizmu bezezbytku, na což musí bohužel lékaři vyvinout velké úsilí.

Nalezení účinného léčení retinoblastomu si vytýčil za cíl Carlos Rodriguez-Galindo, který zkoumal se svými kolegy v nemocnici St. Jude v Memphisu možnost „nové“ a složité léčby této nemoci na 4 nemocných. 

V průběhu procesu použili velké dávkování chemoterapie spolu s ozařováním (aby zlikvidovali nádorové buňky) a doplněné transplantací kmenových buněk. Z důvodu nahrazení buněk odumřelých v průběhu léčení absolvovali pacienti transplantaci vlastních krvetvorných kmenových buněk, aby se předešlo riziku odmítnutí. Vsazení transplantace kmenových buněk umožňuje použití vyšší dávky chemoterapie, s nadějí, že účinněji zlikvidují nádorové buňky odpovědné za nemoc, vždyť náhrada životně důležitých buněk, poškozených při léčbě je zajištěna přes kmenové buňky.

V souvislosti s úspěšností léčení Carlos Rodriguez-Galindo prohlásil,  že výsledek kombinované léčby ukazuje na to, že lze zabránit rozšíření tohoto nádoru do dalších částí organizmu. Samozřejmě šance na vyléčení je mnohem větší, když se léčba zahájí před tvorbou metastáz. Totiž v případě retinoblastomu  znamená velké riziko rozšíření nádoru  na centrální nervový systém. V případě dvou nemocných ze čtyř sledovaných se to bohužel stalo. Po transplantaci se nádory obnovili a vytvořili se metastázy. V případě dalších dvou nemocných  bylo léčení účinnější, dlouhodobě (více než 6 let) se potvrdil stav bez příznaků.

Dr. Rodriguez věří, že nádor očních nervů bude vyléčitelný u více než 90 % nemocných, pokud se nemoc zjistí včas, před vytvořením metastáz.  Potvrzení úspěšnosti studia (výzkumů) jsou potřebné další šetření. Lékaři doufají, že další výzkumy a jejich výsledky v budoucnu potvrdí  to, že se tuto nemoc bude možné tímto komplexním způsobem vyléčit.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK