ARCHIV BUNĚK 27. - Uchování kmenových buněk, nikoli mrazení krve

__ADV__Uchování KMENOVÉ BUŇKY: příslib zdravější budoucnosti

Mnoha šetřeními bylo dokázáno, že krev z pupeční šňůry je relativně bohatým zdrojem  mladých a vysoce kvalitních kmenových buněk, jejichž uchováním a pozdějším použitím můžeme vytvořit možnost účinného léčení některých nemocí.

Kmenové buňky uchovávané v bankách krve pupeční šňůry mohou být později použité k případné transplantaci při účinném léčení nemocí zhoubných nádorů kostní dřeně, dále různých poruch tvorby krve, nemocí látkové výměny.

S příslibem širšího využití kmenových buněk vidí odborníci naději na náhradu, regeneraci nervových, svalových buněk, buňky slinivky břišní poškozené v průběhu nemocí, dále při léčení mytrofie, srdečního infarktu.

„Uchování kmenové buňky, NIKOLI MRAZENÍ KRVE“

K odebrání krve z pupeční šňůry dochází bezprostředně při porodu. Včasný odvoz odebrané krve co nejkratší době zajisti ARCHIV BUNĚK, a v centrální laboratoři se vzorek krve okamžitě zpracuje odborným způsobem; z krve pupeční šňůry oddělí kmenové buňky určené k uchování, již nyní optimálním způsobem zajišťujícím širokou škálu možného budoucího použití. Zpracování vzorku krve je nutné také proto, že

uchování celého množství krve lze z hlediska biologické funkce buněk považovat za nevýhodné.*

Vědecké výsledky totiž dokázaly, že snížení celkového objemu krve pupeční šňůry má nesčetné výhody, přitom nemá za následek ani výraznou ztrátu prabuněk a rozmrazení menšího objemu vzorku se lépe zachová životaschopnost prabuněk.

Menší objem vzorku kmenových buněk přitom umožňuje použití menšího množství ochranné látky při zmražení, méně nepříznivého vlivu této látky na léčený organizmus.Zdvojená bezpečnost v největším ústavu Evropy

V zájmu co nejbezpečnějšího uložení kmenových buněk jsou buňky získané z krve pupeční šňůry rozděleny na dva stejné díly a v souladu s mezinárodními předpisy jsou uloženy v největší  bance krve pupeční šňůry Evropy.

Celková cena za poskytovanou službu, včetně uložení v průběhu 20 let, se dělí na jednorázový poplatek 6.375,- Kč zaplacený do porodu, poté se po dobu jednoho roku platí měsíčně 3.000 Kč, je ale možné tuto částku zaplatit také v celku, jednorázově s využitím slevy ve výši 3.000,- Kč.

 

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: