ARCHIV BUNĚK - 3.

Terapie srpkovité anémie pomocí kmenových buněk

Transplantaci kmenových buněk z pupečníkové krve vděčí za svůj život 15ti letý chlapec Keone Penn, který od svých 6 měsíců trpí srpkovitou anémií.

CBSNews  

5. června 2002

Keone, jako každé zdravé dítě jeho věku, rád sportuje, běhá, ale jeho zhoršující se zdravotní stav mu to v posledních letech nedovoloval. Lékaři vyzkoušeli řadu metod pro zlepšení kvality života dítěte trpícího srpkovitou anémií, ale bohužel bez úspěchu. Podle nejoptimističtějších předpovědí chlapci zbývalo nanejvýš 5 let života.Profesor Dr. Yeager se na základě publikovaných úspěchů v terapii pomocí kmenových buněk rozhodl, že u Keoneho použije "nový" postup, terapii pomocí kmenových buněk. Základní podmínkou použití tohoto postupu je, aby imunitní systémy dárce a příjemce si "dobře vycházely", což je dáno shodou systému transplantačních antigenů HLA. Pro léčbu Keoneho, protože imunologicky shodné dřeňové buňky nebyly k dispozici, byly použity kmenové buňky z pupečníkové krve. Je všeobecně známo, že kmenové buňky z pupečníkové krve díky svým příznivějším vlastnostem tolerují větší imunologické odchylky, než dřeňové buňky, a z tohoto důvodu je snazší najít vhodného dárce pro pacienta. Vzorek kmenových buněk z pupečníkové krve pro Keoneho byl z krevní banky v New Yorku, kde kmenové buňky z pupečníkové krve skladují od roku 1992.Během terapie byly pomocí intenzivní chemoterapie zničeny vlastní poškozené krevní buňky pacienta, poté byly transplantovány do jeho organizmu zdravé kmenové buňky z pupečníkové krve. Po několika týdnech lékaři konstatovali, že  buňky pocházející od dárce se objevily v krevním oběhu, a v průběhu prvního roku po transplantaci zcela vymizely poškozené vlastní krevní buňky Keoneho. Výsledky se ukázaly být velice slibnými.Díky takové nebo podobné úspěšné transplantaci kmenových buněk z pupečníkové krve stále více rodičů usiluje o uchování kmenových buněk z pupečníkové krve svých dětí pro léčbu pozdější případné nemoci.


Revolučně nová metoda v terapii cévní mozkové příhody

Brazilští výzkumníkům se podařilo úspěšně nahradit nervové buňky odumřelé v důsledku krvácení do mozku dřeňovými buňkami.Reuters      

22. listopadu 2004

Jednou z nejslibnějších oblastí lékařství budoucnosti - podle vědeckých publikací vydaných v uplynulých letech - je terapie pomocí buněk, nasazením kmenových buněk. Kmenové buňky jsou takové vývojově nevázané buňky, které mají schopnost přeměnit se na buňky různého typu. Díky této jejich vlastnosti je možno léčit mnoho nemocí pomoc nahrazením nemocných buněk. U nemocí souvisejících s odumíráním buněk určitého typu, jako například při krvácení do mozku terapie pomocí kmenových buněk se jeví velice účinnou metodou.Zákrok vypracovaný společně výzkumníky Pro-Cardiac Hospital a Federal University v Rio de Janieru byl proveden na 64 leté ženě, která po cévní mozkové příhodě nebyla schopna chůze ani mluvení. Terapii pomocí kmenových buněk provedli 5 dní po cévní příhodě mozkové. Během operace byly použity kmenové buňky získané z kostní dřeně pacientky, nebylo teda nutné obávat se reakcí štěpu proti příjemci. Buňky byly pomocí katétru dopraveny do té části mozku, kde odumření nervových buněk bylo největší.17 dní po implantaci lékaři ve stavu Marie da Garcia Pomeceno pozorovali velice slibné změny. Během testů bylo zjištěno, že kmenové buňky jsou skutečně schopné nahrazení a regeneraci cév a nervových buněk, v důsledku toho se pak zlepšuje zásobování nervových buněk krví a kyslíkem. Díky této operaci žena byla schopná znovu mluvit a chodit.Dr. Hans Fernando Dohman, profesor Pro-Cardiac Hospital předpokládá, že v blízké budoucnosti terapii pomocí kmenových buněk bude možno využít pro léčbu cévní příhody mozkové. V tomto směru probíhají další výzkumy. Skupina lékařů již brzo chce v případě 14 pacientů použít podobnou terapii pro zmírnění klinického obrazu cévní příhody mozkové.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK    

Témata: