ARCHIV BUNĚK 31. - Plyn dočasně přerušil život myší

__ADV__Myši byly poprvé v historii uvedeny do stavu dočasného přerušení života prostřednictvím metody, která by lidem mohla zajistit více času pro kvalitnější léčbu.

Metoda, která byla vyvinuta výzkumníky v http://www.fhcrc.org/  Fred Hutchinsonově centru pro výzkum rakoviny v Seattlu, státě Washington, používá metodu hibernace u savců, kteří se neukládají k zimnímu spánku, a dočasně mění myš z horkokrevného na studenokrevného živočicha. 

„Myslíme si, že by mohlo jít o skrytou schopnost vlastní všem savcům a dokonce i lidem a hodláme ji využívat a aktivovat a deaktivovat za účelem navození stavu hibernace podle potřeby,“ říká hlavní výzkumník http://myprofile.cos.com/mroth   Mark Roth.

Lepší léčba

Jelikož se během hibernace buněčná aktivita výrazně zpomaluje a snižuje se potřeba kyslíku organismu, mohla by být tato metoda, pokud by ji bylo možné použít u lidí, používána například v situacích, kdy pacienti čekají na transplantaci orgánu.

Dalším možným využitím hibernace je její aplikace při velké ztrátě krve, horečkách, zástavách srdce, infarktech atd.

Tento přístup by dokonce mohl pomoci při léčbě rakoviny. Zatímco rakovinné buňky mohou růst bez kyslíku, zdravé buňky nemohou. Ozařování a chemoterapie proto zabíjí nejprve zdravé buňky, přičemž využití stavu hibernace ve zdravých tkáních by mohlo vyrovnat poměr sil v boji s rakovinou.

„Domnívám se, že výsledkem bude vědecký pokrok a změna v lékařských praktikách, jelikož pacienti získají více času“, říká Roth.

Kyslíková deprivace

Roth a jeho kolegové dávají myš do hibernace na šest hodin do komory s normálním vzduchem obohaceným o 80 částic hydrogen sulfidu připadajících na jeden milion částic vzduchu http://www.wikipedia.org/wiki/hydrogen_sulfide. Hydrogen sulfid je látka normálně produkovaná lidmi a jinými živočichy, o níž se předpokládá, že má za úkol regulovat tělesnou teplotu a metabolismus.  Po několika minutách inhalace této atmosféry se myši přestali hýbat a vypadaly, jako by ztratily vědomí. Frekvence jejich dýchání poklesla ze 120 vdechů za minutu na méně než 10 a jejich vnitřní teplota poklesla z 37 °C na pouhých 11°C. Přerušení činnosti metabolismu je dosaženo díky nedostatku kyslíku, který je působen tím, že hydrogen sulfid je na molekulární úrovni kyslíku velmi podobný a váže se tak na něj mnoho podobných buněčných receptorů. Tak je snížena schopnost těla používat kyslík pro výrobu energie a živočichové vstupují do stavu hibernace. Vystavení normální atmosféře rychle obnovuje standardní funkce a metabolismus bez jakýchkoli dlouhodobých negativních dopadů.

Pokud budou výsledky získané na myších platit v případě větších zvířat, mohly by být provedeny i pokusy s lidmi. Roth předpokládá, že takovéto pokusy by se mohly uskutečnit do pěti let.

Zpráva o výzkumu je publikována v časopise "http://www.sciencemag.org/"Science.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: