ARCHIV BUNĚK 38. - Proslov presidenta dr. Nelsona Chao

__ADV__Autorem následujících slov je vědecká novinářka Ann Parsonová, která napsala novou knihu s názvem Poseidonův vliv (The Proteus Effect). Poseidon byl řeckým bohem moří a ochráncem vod, který mohl libovolně měnit svou podobu

Vyprávění Parsenové, které je částečně detektivním příběhem a částečně studií historie lékařství, pojednává o dávných vědeckých objevech datujících se do roku 1740, nedávných objevech průkopníků jako jsou James Till, Ernest McCullough, Don Thomas a George Santos a neuvěřitelných událostech vedoucích k objevení kmenových buněk ve zvířecích tumorech, v krvi myší, v mozcích kanárků, v lidských embryích a kůži, játrech a jiných lidských orgánech. Je napsané srozumitelným jazykem a dokládá jasné spojení mezi hematopoetickými transplantacemi kmenových buněk a nadějemi vkládanými do buněčné terapie a regenerativní medicíny.

Ačkoli to není explicitně řečeno, z knihy vyplívá, že pole transplantací kmenových buněk, na kterém se pohybujeme, má ohromné privilegium a závazek podělit se o své poznatky se zbytkem lékařské obce. Naše profesionální skupina má nejvědečtější a nejkvalitnější laboratorní poznatky, poznání v oblasti kmenových buněk, jejich vývojem dělení a transplantování. Máme nejdelší historii v používání kmenových, plodových a dokonce i dospělých buněk v případech různých zdravotních poruch. Máme zkušenosti s poskytováním péče pacientům, jejichž uzdravování a léčba závisí na buněčné terapii

Máme nejlepší důvod účastnit se tohoto procesu, jelikož výzkum buněk a laboratorní testy jdou kupředu stejně jako technika pokusů, zpracování buněk a sběr dat pro následné studie. Hluboké vědecké a laboratorní zkušenosti získané při jednotlivých pokusech jsou shromažďovány prostřednictvím CIBMTR. Nedávno jsme demonstrovali naši snahu o spolupráci při studiích prováděných ve více centrech prostřednictvích sítě vědeckých výzkumných ústavů BMT-CTN.

Parsonová končí tím, že “Při zkoumání kterékoli oblasti existuje předpoklad, že lékařská věda založená na zkoumání buněk je zcela reálná a je z biologického pohledu vhodná pro lékařské účely a že po určitém čase, s patřičnými zákony, finančními zdroji, znalostmi, trpělivostí a dostatkem času bude léčení těla za pomoci jeho vlastních buněk běžné“.

Nevím, jak vy, ale to je cíl, ke kterému v medicíně já směřuji.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK