ARCHIV BUNĚK 39. - Současné léčebné metody

__ADV__Dva způsoby léčby  

Existují dva druhy léčby: autologní a alogenní. V případě autologního způsobu léčby jsou pacientovi poskytnuty jeho vlastní kmenové buňky. Při alogenním způsobu léčby kmenové buňky pocházejí od jiného pacienta. 

 

Jaký způsob léčby s pomocí kmenových buněk je v současnosti využíván?

 

Kmenové buňky jsou v lékařství využívány v následujících oblastech:

 

• při nemocech krve jako je leukémie se v lékařství již několik desetiletí při transplantacích využívá alogenní kostní dřeň jako náhrada za poškozenou kostní dřeň i.  Kostní dřeň obsahuje velké množství krvetvorných kmenových buněk. Od roku 1988 jsou při léčbě leukémie používány alogenní kmenové buňky pupečníkové krve ii.  Nedávno bylo spočítáno, že již bylo provedeno 2000 transplantací kmenových buněk z pupečníkové krve. Procento úspěšnosti je stejné jako u kmenových buněk z kostní dřeně iii.• V roce 2000 publikoval prestižní lékařský časopis článek s výčtem nemocí, které je možné léčit pomocí autologních kmenových buněk kostní dřeně  iv.  Mezi ně patří určité druhy rakoviny krve, nemoci lymfatického systému jako je Hodgkinova choroba, některé druhy nádorů (včetně nádorů prsou a vaječníků) a autoimunní onemocnění jako jsou systemická skleróza a  juvenilní artritida. 

• Autologní kmenové buňky jsou rovněž využívány po chemoterapii při léčení rakoviny při pomoci v regeneraci kostní dřeně v.

Více informací o současném využívání najdete zde v dokumentu PDF.Kdy jsou autologní buňky nezbytné?

 

Použití alogenních „cizích“ kmenových buněk může v řadě případů vést k odmítnutí tělem. V těchto případech je možné pouze léčení pomocí autologních kmenových buněk pocházejících přímo od pacienta. V případě jiných nemocí, například leukémie, by měl o tom, zda budou použity autologní či alogenní buňky, rozhodnout lékař.  Někdy jsou nejlepším řešením kmenové buňky blízkého pokrevního příbuzného. Pro pacienta je nejlepší přenechat rozhodnutí tohoto druhu na lékaři.

 

Jedna věc je jistá: lékař, který má možnost použít autologní kmenové buňky z pupečníkové krve pacienta má více možností než ten, který tuto možnost nemá.  

 

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK