ARCHIV BUNĚK 40. - Léčba budoucnosti založená na využití kmenových buněk

__ADV__Lékařská věda vkládá do výzkumu kmenových buněk velké naděje. Velká část výzkumů je proto v současnosti prováděna na různých typech kmenových buněk a jejich následnému lékařskému využití je věnována velká pozornost.

 

Obnovení postižených oblastí

Mnoho příkladů používání kmenových buněk patří do kategorie „regenerativní medicíny“, náhrady nebo opravy poškozených nebo ztracených tkání. Všeobecně jde o zkoumání embryonálních kmenových buněk nebo kmenových buněk kostní dřeně.

Lékařská věda očekává, že kmenové buňky získané z pupečníkové krve budou v případě regenerace tkání neméně efektivní i.  Koneckonců jsou mladé a vitální ii a nejsou spojovány s odmítavou reakcí organismu.

Několik příkladů:

  • Významného pokroku bylo dosaženo při výzkumech možné opravy svalové srdeční tkáně za pomoci autologních kmenových buněk iii.  Evropské vědecké studie vykazují   pozitivní výsledky iv a na jejich základě je prováděn další výzkum.v. Výsledky týkající se pacientů s chronickou chorobou srdeční se rovněž jeví jako slibné vi.
  • Při pokusech na zvířatech se zjistilo, že nervové buňky mohou být získávány z autologních kmenových buněk. Někteří vědci se domnívají, že bude možné napravit poškození vzniklá po krvácení do mozku vii.. Zpráva britské vlády uvádí takové nemoci, jako jsou amiotropická laterální skleróza  (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS), Parkinsonova choroba a zranění páteře viii.  Nejnovější studie přidává Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu ix.
  • Vědci pevně doufají, že v budoucnosti budou kmenové buňky hrát významnou roli při léčení diabetu x. Možnosti jsou rovněž zkoumány v případě autoimunních chorob jako jsou Lupus xi a juvenilní artritida xii.
  • ‘Tkáňové inženýrství’ je metodou umělého vytváření tkání, ve kterých jsou kmenové buňky vysazeny na syntetickém substrátu. Cílem je získání tkání kůže, srdečních chlopní a kostí. Výsledkem by mohlo být různé využití v chirurgii. V této oblasti již byly podniknuty různé úspěšné pokusy na zvířatech xiii.
  • Kmenové buňky by mohly hrát roli při genové terapii. Některé poruchy jsou způsobeny špatnou funkcí malých prvků genetického materiálu. Pokud je poškozený gen nahrazen zdravým genem v určitém množství kmenových buněk, mohou mít tyto „opravené“ kmenové buňky po autologní transplantaci léčebný efekt xiv.Seznam nemocí, o kterých se vědci domnívají, že by je bylo možné léčit terapií využívající kmenové buňky, je ještě delší. Příkladem je selhání ledvin, kolitida, cirhóza jater, oční nemoci jako jsou zánět sliznice a úplně nový přístup k rakovině xv.Všechna tato využití kmenových buněk jsou stále ještě v experimentálním stádiu výzkumu. Může proto ještě nějakou dobu trvat, než se stanou součástí lékařských standardů pro léčebné metody. Vědci nicméně věří, že kmenové buňky sehrají v „lékařství budoucnosti“důležitou roli.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: