ARCHIV BUNĚK 43. - Naše laboratoř

__ADV__Naše centrální laboratoř působí v belgickém Bruselu a náš spolupracující partner v německém Mannheimu. Vzorky pupečníkové krve ze všech 20 evropských poboček putují ke zpracování do uvedených laboratoří. Při zpracování těchto vzorků využíváme nejvyspělejší technologie v současnosti dostupné na světě. Laboratoř samozřejmě splňuje všechna mezinárodní i místní (holandská a německá) nařízení. Disponujeme rozsáhlým systémem jakosti (tzv. systémem GMP v SRN a akreditací NBN EN ISO 17025 v Belgii).

Kromě odborného skladování kmenových buněk se účastníme intenzivních výzkumných programů. Z výsledků našeho výzkumu se podle všeho bude často využívat schopnost rozmnožovat (multiplikovat) kmenové buňky. To vše umožňuje docílit u dospělých osob náhrady kostní dřeně kmenovými buňkami získanými ze vzorku pupečníkové krve. Jsme považováni za průkopníky i v genové terapii prováděné kmenovými buňkami, kterou lze využít při léčbě některých dědičných onemocnění. Příkladem může být i léčba chronické granulomatózy (u tohoto onemocnění selhává imunitní systém). Slibných výsledků v oblasti výzkumu se nám podařilo dosáhnout i v dalších oblastech lékařského využití.

Rádi bychom vás informovali o novém pokrokovém postupu v naší neustále se rozvíjející laboratoři. Představuje totiž obrovskou výhodu nebo dokonce, chcete-li, enormní okamžik ve vztahu k naší konkurenci.

V poslední době skladujeme buňky v nádobkách se zvláštní oddělenou komůrkou umístěnou v hořejší části. Tam se také nachází prostor navíc, o velikosti zhruba 0,5 ml, který je možno využít pro skladování buněčného materiálu v tekutém dusíku se stejným specifickým čárkovým kódem. (Výhoda této metody spočívá v tom, že jsme vždy schopni odebrat část vzorku kmenových buněk, bez toho, že bychom museli rozmrazit (a zničit) jeho hlavní část . Ve skutečnosti skladujeme 4 části z každého vzorku! )

Díky této důležité skutečnosti se tak významně odlišujeme od ostatních bank zabývajících se skladováním kmenových buněk.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: