ARCHIV BUNĚK 47.

__ADV__Podle odborníků transplantace kmenových buněk z pupečníkové krve může být jedním způsobem léčby u dětí trpících těžkými příznaky Hurlerovy nemoci. Transplantací kmenových buněk se může zvrátit průběh nemoci vyvolávající změny nervové soustavy a jiných orgánů. Hurlerova nemoc je takové onemocnění, které způsobuje postupné poškozování buněk, tkání a orgánů.Příčinou onemocnění je, že buňky nejsou schopny vytvořit L-iduronidase enzym. U dětí trpících Hurlerovou nemocí se začíná zdravotní stav zhoršovat rozmanitými příznaky, objevuje se deformace

těla, poruchy nervové soustavy, což bez léčení může končit smrtí . Programu transplantace kmenových buněk, který provádí skupina lékařů v Onkologickém centru Duke, se zúčastnilo 20 dětí. V rámci terapie byla u části dětí provedena transplantace kmenových buněk ze zdravé kostní dřeně a u další části transplantovali lékaři kmenové buňky získané z pupečníkové krve. Studie s výsledky byla zveřejněna v roce 2004 v květnovém čísle New England Journal of Medicine. Prof. Joanne Kurtzberg, vedoucí transplantačního programu, na základě svých dřívějších zkušeností pokládá transplantaci kmenových buněk z pupečníkové krve za účinnější alternativu transplantace kmenových buněk z kostní dřeně. S pravděpodobností se dá říci, že buňky díky své mladosti mají větší schopnost proměny a tím větší šanci na opravu poškozených buněk, tkání a orgánů. Od nynějška díky nezralosti kmenových buněk z pupečníkové krve při allogenní transplantaci (nemocný dostane zdravé buňky jiného) případná nežádoucí reakce, jmenovitě GVHN (graft-versus host nemoc) se objevuje méně často a v mírnější podobě. Dále je lehčí výběr odpovídajícího dárce, protože kmenové buňky z pupečníkové krve se s větší pravdě-podobností dají využít při allogenní transplantaci. Při transplantaci kmenových buněk z pupečníkové krve není zapotřebí dokonalá imunologická shoda mezi buňkami dárce a příjemce, tak jako tomu je zapotřebí u transplantace kmenových buněk z kostní dřeně. Výsledky po provedených transplantacích podle očekávání ukázaly, že po transplantaci kmenových buněk z pupečníkové krve se zdravotní a fyzický stav pacientů zlepšil a vůči kontrolní skupině bylo diagnostikováno i zlepšení mentálních schopností.

"Pupečníková krev je vynikajícím zdrojem kmenových buněk, možnost jejich získání se pro každé dítě otevírá pouze v momentě jeho narození“, řekl Dr. Kurtzberg. Včasné rozpoznání nemoci a neodkladná transplantace kmenových buněk je jedním z nejdůležitějších léčebných možností pro děti trpící Hurlerovou nemocí.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK