ARCHIV BUNĚK - 5. Dlouhodobé skladování kmenových buněk z pupečníkové krve

Transplantace kostní dřeně je dobře osvědčená metoda, používaná lékařskou vědou k účinné léčbě zhoubných nádorových onemocnění již dlouhou dobu. Chemoterapie aplikovaná k vytlačení nádorových buněk se může aplikovat ve vyšších dávkách, když je regenerace zdravé tkáně podporována dodáním zdravé kostní dřeně. Tento příznivý vliv transplantace kostní dřeně se dá vysvětlit rolí kmenových buněk, protože kmenové buňky nacházející se ve zdravé kostní dřeni jsou schopny vytvářet takové buněčné kolonie, že výsledkem je obnovení funkce krvetvorby kostní dřeně.Poznání, že pupečníková krev je zdrojem relativně bohatým na kmenové buňky, otevřelo novou cestu – a to zjištěním, že k transplantaci kostní dřeně jsou rovněž vhodné kmenové buňky získané z pupečníkové krve.Příznivé výsledky daly opodstatnění vzniku takových bank kmenových buněk. Pracovníci těchto bank nyní žádají budoucí rodiče, aby při narození svého dítěte darovali bance kmenových buněk malé množství krve, která po porodu zůstává v placentě, aby z ní mohly být získány kmenové buňky a následně použity k léčbě nemocných shodného imunitního typu. Banky kmenových buněk – banky donorů, kde jsou tyto kmenové buňky z pupečníkové krve uchovávány, fungují úspěšně již více než 15 let a v mnoha případech již proběhly transplantace ze vzorků kmenových buněk z pupečníkové krve, uskladněných těmito bankami.V České republice funguje Banka pupečníkové krve jako uznaný člen mezinárodní sítě donorských bank pupečníkové krve již 10 let. Ze 2 241 zamražených štěpů (120 zamražených štěpů v příbuzenské části a 2 121 pravděpodobně použitelných zamražených štěpů v nepříbuzenské části) zde uskladněných již bylo provedeno 11 transplantací.Při studii léčebného mechanismu kmenových buněk vědci zjistili, že kmenové buňky mají jedinečnou schopnost přeměny v tělesnou buňku, která může vykonávat jakoukoli speciální funkci organismu, a tím se lze v daném orgánu nahradit buňku odumřelou v důsledku nemoci. Výsledky mnoha testů prokázaly, že kmenové buňky mohou být schopny vykonávat funkci buněk jaterních, ledvinných, epitelových i buněk slinivky břišní díky tomu, že mají schopnost se specializovat. U nemocných, kteří překonali infarkt myokardu, byla po transplantaci kmenových buněk prokázána regenerace srdečního svalu poškozeného infarktem. Řízenou specializací kmenových buněk ve směru nervových buněk se stává pravděpodobnou i možnost léčby takových nemocí, jako je rané krvácení do mozku, Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba. Aplikace kmenových buněk by podle vědců mohla vést ke slibným výsledkům i v případě poranění míchy, protože transplantované kmenové buňky by mohly podpořit obnovení poškozené nervové dráhy.Z možnosti léčby výše uvedených, častěji se vyskytujících onemocnění za použití kmenových buněk vyvstává i možnost zajištění práva na existenci – tedy aby rodiče měli možnost rozhodnout o uchování kmenových buněk z pupečníkové krve svého budoucího dítěte pro vlastní potřebu.Možnost budoucího využití slibných vědeckých výsledků v souvislosti s kmenovými buňkami je cílem naší společnosti Life-Sciences, která se specializuje na uchovávání kmenových buněk pro vlastní potřeby dárce. Zástupcem Life-Sciences v České republice je společnost Archiv buněk, s.r.o. Od roku 2000 se společnost Life-Sciences pečlivě stará o více než 20 000 zpracovaných vzorků kmenových buněk z pupečníkové krve při přísném dodržení mezinárodních předpisů, čímž se Life-Sciences stala největší bankou kmenových buněk z pupečníkové krve, uskladněných pro vlastní účely v Evropě.Zřejmým a také pro laiky dobře známým faktem je, že pupečníková krev není jediným a výhradním zdrojem kmenových buněk – tyto se nacházejí také v dospělém organismu, např. v kostní dřeni, v žaludečním a střevním traktu; pupečníková krev je ale nesporně nejvhodnějším zdrojem tkáně kmenových buněk jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního.Naše společnost nabízí budoucím rodičům možnost rozhodnout se, zda si přejí, abychom za poplatek za poskytnuté služby uchovávali v naší centrální laboratoři kmenové buňky z pupečníkové krve jejich novorozence. Kmenové buňky se získávají z malého množství krve, která po porodu zůstává v placentě a jinak by se likvidovala jako zdravotnický odpad.Archiv buněk informuje budoucí rodiče o výhodách uchování kmenových buněk získaných z pupečníkové krve. Informace jim poskytuje prostřednictvím informačního materiálu, který je společností Life-Sciences používán v mezinárodním měřítku a byl schválen úřady několika zemí, a dále články informativního charakteru, napsanými a lektorovanými lékaři, publikovanými v magazínech.V České republice v loňském roce přišlo na svět měsíčně přibližně 7 800 novorozenců. Podle mezinárodních zkušeností z tohoto počtu v cca 78 - 100 případech rozhodnou rodiče o uchování pupečníkové krve. Proto zajištění možnosti jejího samofinancovaného uchování pro vlastní potřeby neznamená žádné nebezpečí pro ušlechtilé a široce podporované cíle donorských bank, které sbírají co největší množství vzorků za účelem pomoci co největšímu počtu nemocných.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK