ARCHIV BUNĚK 53.

__ADV__Cryo- Save je největší autologní evropská banka

V loňském roce Cryo-Save zaujala vedoucí pozici na evropském trhu. S našimi do nedávna uskladněnýmikmenovými buňkami (buněčnými jednotkami), kterých je zhruba kolem 35 000, se Cryo-Save, člen Life-Science Group, stal největší auto- logní evropskou bankou. Po otevření naší pozdější pobočky v Bulharsku se číslo zemí, ve kterých se Cryo-Save vyskytuje, zvýšilo na 21.

ITERA Life-Sciences Forum

Life-Science Group nedávno ozná-mila vznik ITERA „International Tissue Engineering Research Association“.ITERA Life-Sciences Forum je konsorciem různých evropských (a amerických) univerzit a

biotechnologických společností, jež se všichni podílejí na základním výzkumu kmenových buněk. Toto Forum využívá mezinárodní spolupráce, která se zaměřuje na využití inovačních technologií na poli vývoje nových buněčných řad. Cryo-Save podporuje tento průkopnický výzkum.

Scientific Advisory Board

Souběžně s konáním ITERA Life-Sciences Forum bychom Vám chtěli oznámit i zahájení činnosti Cryo-Save Scientific Advisory Board. Členové této komise patří mezi světové špičky ve svých rozdílných klinických a lékařských oborech od neurofyziologie, gynekologie, porodnictví k farmacii.

Například můžeme zmínit:

Prof.Dr. J. Hescheler (D), Prof.Dr. A.Sachinidis (D), Prof.Dr. M.Imhoff (A), Prof. Dr. M. Ramael (B), Dr. A. Zisch (CH), Dr. J. Kruppenbacher (D), Prof. Dr. G. Steiner (A), Dr.W. Wächter (D), Dr. S. Grossi (I) a Dr. S.Purcell(SA).

Cryo-Save se nyní stala nejprogresivnější společností z důvodu uskladňování kmenových buněk. Pokročilá metoda Cryo-Save (Cryo-Preservation) izolování, separování a uskladnění kmenových buněk, je považována jako state-ofthe-art referenční metody od Scientific Advisory Board. Výhoda je, že jsme vždy schopni vzítčást vzorku kmenových buněk potřebných na testování, aniž bychom museli nechat rozmrznout hlavní část vzorku. Účelem je uskladnit 4 vzorky pro každého jedince – jedinečná výhoda autologní banky na celém světě.

Inovace Cryo-Save!

Ze zvyšujícího se úsilí zdokonalit naše služby, Cryo-Save intenzivně rozvijí nové úrovně technologie. Nedávno vyhotovil laboratorní tým Cryo-Save zbrusu nový návrh kryotub, které mají zlepšit uskladnění kmenových buněk klientů. Tyto revoluční nové tuby jsou navrženy s extra miniaturní přihrádkou v hrdlu lahve: ta drží přibližně 0,3 ml extra buněčné suspenze, která je uskladněna do tekutého nitrogeniu, stejně tak jako jedinečný čárový kód.

Nové spolupráce s nemocnicemi

Cryo-Save nepřetržitě rozšiřuje síť spolupracujících nemocnic po celé Evropě. Cryo-Save v Německu, nacházející se v Cáchách, se spojil se slavnou soukromou nemocnicí, Itertel Hospitál, které se také nachází v Cáchách. Cryo- Save v Belgii je potěšen, že může spolupracovat s nemocnicí St. Elizabeth v Herentals, která je také v samotné Belgii. Aktuálně Vás budeme seznamovat s dalším vývojem.

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK