ARCHIV BUNĚK 60.

__ADV__1.Má AB nějakou akreditaci?

 

Archiv Buněk je zástupcem společnosti Life-Sciences v České republice, která skladuje největší množství kmenových buněk v Evropě. Činnost centrální laboratoře společnosti sídlící v Belgii je plně licenční a akreditovaná. Úkol Archivu Buněk spočívá především v poskytování služeb spojených s autologním uchováním kmenových buněk získaných z pupečníkové krve na území České republiky. Dále zajišťuje přepravu vzorků kmenových buněk do laboratoře.

 

2. Jaký je iniciační a jaký je roční poplatek?

 

Nevyžadujeme žádné zálohy. Rodiče jsou vyzváni k platbě v okamžiku, kdy byl vzorek převezen do laboratoře a tam následně zpracován. S pomocí společnosti Life-Sciences jsme schopni klientům vytvořit splátkový kalendář na období  24 nebo 12 měsíců bezúročně. Měsíční splátky se tak pohybují v rozmezí  1650,- nebo  3000,- Kč. Platba též zahrnuje uchování kmenových buněk po dobu dvaceti let.

 

3. Kolik vzorků zatím máte?

 

Life-Sciences uchovává více než  40 000 vzorků a tím se řadí mezi největší banky kmenových buněk v Evropě.

 

4. Jaká je struktura vašich klientů?

 

Tím, že poskytujeme možnost financování služeb po dobu 24 měsíců, což představuje z hlediska měsíčních nákladů 1650,- Kč, se okruh našich potenciálních klientů, kteří si mohou dovolit uchování kmenových buněk jejich nově narozeného dítěte, značně rozšířil. Je zajímavé sledovat skutečnost, která ukazuje, jak v rámci rodiny jsou prarodiče připraveni podílet se na financování této služby. Často se stává, že právě tato služba je dárkem prarodičů svému vnoučeti.  

 

5. Jak velká je šance na využití jednoho vzorku (statisticky)?


 

Těžko říci. Je důležité vědět, že věda došla k závěru, že právě kmenové buňky mají jedinečnou schopnost zastoupení funkce jakékoli tkáňové buňky v našem těle. To s sebou samozřejmě přináší možný předpoklad léčby nebo úplného vyléčení širokého spektra nemocí.  Výsledky různých výzkumných programů ukázaly, že kmenové buňky jsou schopny fungovat jako buňky srdečního svalu, nervové buňky, jaterní buňky, buňky štítné žlázy nebo kožní tkáně. Toto užití kmenových buněk v rámci regenerace tkání, kde nahrazují odumřelé buňky  nabízí možnost jejich aplikace při léčbě poměrně často se vyskytujících  nemocí jako je infarkt myokardu, cukrovka, poranění míchy nebo dokonce při popáleninách. 

 

6. Podílí se AB na výzkumu?

 

Ne. Úkol Archivu Buněk spočívá v poskytování možnosti uchování kmenových buněk nově narozeného jedince. Ty jsou při porodu odebrány z pupečníkové krve použitím speciálního postupu s důrazem na nejvyšší možnou odbornou a ekonomickou ochranu. Nicméně, náš mezinárodní partner, společnost Life-Sciences, udržuje dobré vztahy s různými univerzitami a institucemi, které se zabývají výzkumem kmenových buněk. 

 

7. Je AB schopno množit buňky, aby zajistilo použití PK i pro léčbu dospělých?

 

Podle současných metod by potřeba množení kmenových buněk byla brána v úvahu pouze na základě dané situace, to znamená o jaký druh onemocnění by se případně jednalo, kde by kmenové buňky mohly být užity, jakého charakteru je vzorek, který by přicházel v úvahu při aplikaci.    

8. Máte k dispozici srovnávací studie úspěšnosti léčby PK a kostní dření ?

 

Existuje mnoho biologických výhod kmenových buněk získaných z pupečníkové krve, které upřednostňují jejich užití před užitím kostní dřeně. Kvalita kmenových buněk získaných z pupečníkové krve je výjimečná protože jsou lepší, co se týče jejich různých funkcí. Mohou být použity lépe než kostní dřeň i v případě, že by byly transplantovány jiným jedincům, než kterým byly odebrány.  Tato přednost kmenových buněk  spočívá v  jejich stáří, které je pouhých devět měsíců.  Chceme však samozřejmě zdůraznit, že i když se někdo nerozhodne k uchování kmenových buněk pupečníkové krve, neznamená to, že by tak automaticky přišel o možnost využití nových lékařských metod, které by je při léčbě užily. Nicméně je zcela zřejmé, jak velký potenciál aplikace kmenových buněk pupečníkové krve nabízí. Když  přihlédneme k jejich výše zmíněným výhodám, a nehledě na to, že pupečníková krev, jakožto bohatý zdroj jediných kmenových buněk by byl ostatně společně s placentou beztak použit jako lékařský odpad, z toho všeho přirozeně vyplývá s jakým cílem je jejich uchování spojeno. 

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK, MF Dnes

Témata: