ARCHIV BUNĚK 66. - Co je pupečníková krev? 1.

__ADV__

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je množství krve, které po porodu, resp. po přestřižení pupečníkové šňůry zůstává v pupečníkové šňůře, resp. v placentě. Tato krev byla společně s placentou, resp. pupečníkovou šňůrou likvidována jako lékařský odpad. V posledních desetiletích se přišlo na to, že toto množství krve obsahuje velký počet mimořádně cenných kmenových buněk. Ve vyspělých zemích světa se už po desetiletí kmenové buňky pupečníkové krve shromažďují pro autologní (vlastní) nebo pro solidární (společenské) použití.

Čím jsou kmenové buňky z pupečníkové krve tak cenné?

Je více příčin, kdy je použití kmenových buněk z pupečníkové krve výhodnější než tradiční zdroj kmenových buněk, kterým je kostní dřeň člověka:

Transplantované buňky z pupečníkové krve si po transplantaci s velkou pravděpodobností zachovají svoji životaschopnost. V porovnání se vzorky kostní dřeně jsou mnohem méně citlivé na odchylky imunitního typu přijímajícího (hostitelského) organizmu. Produkují méně protilátek vůči přijímajícímu organizmu, než buňky kostní dřeně. Existuje mimořádně malé riziko virové nákazy vzorku. Kmenové buňky z pupečníkové krve se nedostaly do styku s takovými nemocemi, s jakými se kostní dřeň z dospělého organizmu již setkala.

Nejvýznamnější předností však je, že se vlastní kmenové buňky novorozence, od kterého byl vzorek odebrán, dokonale přizpůsobí původnímu organizmu, ať již k jejich transplantaci dojde v jakémkoli věku. U sourozenců můžeme ve čtvrtině případů počítat s tím, že se kmenové buňky budou dokonale shodovat.

Proč uchovávat kmenové buňky pupečníkové krve novorozence a nelikvidovat je spolu s lékařským odpadem? Z kmenových buněk vznikají všechny speciální buňky organizmu. Pupečníková krev obsahuje velký počet kmenových buněk (u dospělých se kmenové buňky nacházejí ve větším počtu pouze v kostní dřeni). Tyto tkáně a orgány zajišťují krevní oběh, nervový a imunitní systém atd. Shromažďování pupečníkové krve při porodu je jednoduché a z krevního vzorku se osvědčenými metodami snadno vyselektují kmenové buňky. Takto oddělené kmenové buňky se uchovávají v tekutém dusíku po celý život dítěte a mohou být kdykoli použity, je-li nutné nahradit některé buňky nebo tkáně.

Kmenové buňky se uplatňují v každodenní lékařské praxi při terapii rakovinových onemocnění, leukémii, chudokrevnosti, jakož i onemocnění imunního systému. Při klinických pokusech (humánní léčebné postupy, které ještě nejsou používány v každodenní lékařské praxi) se kmenové buňky s úspěchem aplikují při léčení srdečního infarktu, krvácení do mozku, artrózy a nesčetných dalších onemocnění.

Úspěšnou léčbu bohužel brzdí obtížné nalezení donora kmenových buněk pro transplantaci, které by imunitní systém nemocného přijal. Uložené kmenové buňky, pocházející z vlastní pupečníkové krve, se však zaručeně přizpůsobí organizmu, ať už jsou potřebné v jakémkoli věku. Kmenové buňky z pupečníkové krve dávají také velice často možnost záchrany života sourozenců nebo rodičů.

Jakou možnost dávají kmenové buňky z pupečníkové krve rodinným příslušníkům?

Statistiky ukazují, že organizmus sourozenců a rodičů přijme kmenové buňky s podstatně větší pravděpodobností, než jedná-li se o nepokrevní příbuzné. Více než polovina nastávajících matek má již jedno dítě. Nelze zaručit, že kmenové buňky nyní narozeného dítěte budou vhodné v případě potřeby i pro sourozence, ale jsou pro to dobré vyhlídky.Jakou možnost dávají kmenové buňky z pupečníkové krve rodinným příslušníkům?

Statistiky ukazují, že organizmus sourozenců a rodičů přijme kmenové buňky s podstatně větší pravděpodobností, než jedná-li se o nepokrevní příbuzné. Více než polovina nastávajících matek má již jedno dítě. Nelze zaručit, že kmenové buňky nyní narozeného dítěte budou vhodné v případě potřeby i pro sourozence, ale jsou pro to dobré vyhlídky.

zdroj: ARCHIV BUNĚK