ARCHIV BUNĚK 90. - Kmenová buňka: Bude z ní možná jednou srdce ?

__ADV__Není to dlouhá doba, kdy lékaři přišli na to, že pupečníková krev obsahuje nezanedbatelné množství kmenových buněk. Ale co to jsou kmenové buňky? Všeho schopné nebo chcete-li univerzální buňky zabezpečující fungování našeho zázračně složitého organizmu s uspořádanou dělbou práce.V průběhu embryonálního vývoje, symbolické „proměny na člověka“ se z kmenových buněk vyvinou odpovídající speciální buňky mozku, svalů, kostí, následně různé tkáně a orgány, v podstatě celý člověk, tak jak se narodí. Určité množství jich zůstává po porodu v pupečníku a je možné je ihned po porodu odebrat a uchovat pro další použití.Kmenové buňky získané z pupečníkové krve lékaři již desítky let využívají k léčení nemocí kostní dřeně. Již bylo prokázáno, že kmenové buňky ve slinivce břišní jsou schopny se proměnit na ostrůvky buněk produkujících inzulín, jejich transplantací do organismu mladých cukrovkářů lze vyloučit denní podávání inzulínu formou injekce.Již se objevily zprávy o tom, že se kmenovými buňkami podařilo nahradit odumřelé buňky srdečního svalu po infarktu nebo odumřelé buňky po mozkových příhodách. Odborníci předpokládají, že za 5-10 let se budou kmenové buňky účinně a v širokém okruhu využívat k léčbě takových nemocí, které se v současnosti nedají léčit nebo jsou léčeny jen v omezené míře, jako např.Alzheimerova či Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza.Využití kmenových buněk pocházející z pupečníkové krve je proto tak účinné, protože se jedná o mladé a geneticky kvalitní buňky. V době odběru jim je pouhých 9 měsíců a nejsou ovlivněné životním stylem jejich nositele, tak jako kmenové buňky získávané z kostní dřeně. Uchování kmenových buněk novorozenců pro vlastní potřebu je určitou pojistkou. Jste si jisti, že buňky shodných charakteristik jsou a mohou být využity, odpadá tedy zdlouhavá fáze hledání vhodného dárce. V případě nemocí, kdy se čas počítá na dny a hodiny, je to podstatný fakt. Také se s organismem mnohem lépe snáší, protože organizmus dostává zpět „své“ buňky.V současné době je největším problémem uchování kmenových buněk cena. Lze očekávat, že jednou finanční krytí této záležitosti budou zajišťovat zdravotní pojišťovny, vždyť z dlouhodobého hlediska se jistě jedná o investici, která se vyplatí. Dnes se ještě náklady musí hradit z vlastní kapsy. Tady je třeba poukázat i na změny pohledů.

„V očích mnoha je ten člověk, který si koupí za několik miliónů luxusní automobil ohromný kluk. Ten, který na ochranu zdraví svého dítěte z dlouhodobého pohledu vynaloží 39.375,- Kč, je považován za naivního."

Měli bychom se zamyslet nad tím, co má ve skutečnosti větší hodnotu. V průběhu našeho života se snažíme uchovat zdraví své i svých dětí. Přesto, dříve nebo později náš život znepříjemňují nemoci. Šance na jejich ošetření nebo vyléčení se neustále zvyšuje, ale do budoucna se využití kmenových buněk pro takovéto účely jeví nejvhodnějším.MUDr. Olga Hlaváčková

gynekologicko-porodnická ordinace

Písek

zdroj: ARCHIV BUNĚK

Témata: