ARCHIV BUNĚK 94. - STANOVISKO SPOLEČNOSTI K REPORTÁŽÍM NA TV Prima

__ADV__

STANOVISKO SPOLEČNOSTI K REPORTÁŽÍM NA TV Prima 

Tři reportáže v týdnu od 22. ledna 2007 na TV Prima přilákaly opět širší pozornost k organizačnímu rámci odběrů a využití pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte. Ukázalo se, že problémem již není samotný odběr pupečníkové krve. Nikdo nyní nevznesl pochybnost o tom, že pupečníkovou krev lze odebírat podle přání a pokynů rodičů dítěte. Není již námitek ani proti tomu, že pupečníkovou krev lze uskladnit a poté zpracovat v zahraniční akreditované laboratoři. Vyvstal nový problém: Podle některých názorů nelze v České republice kmenové buňky uskladněné v belgické akreditované laboratoři použít. Aplikovat lze výhradně kmenové buňky uchovávané v českých tkáňových bankách. 

Jsme přesvědčeni, že takové názory nejsou správné. Kmenové buňky klientů společnosti ARCHIV BUNĚK, s.r.o., zástupce společnosti Cryo-Save v České republice, jsou uchovávány v akreditované belgické laboratoři. Jak Česká republika, tak Belgické království jsou členskými státy Evropské unie, nic z hlediska organizačního a právního tedy podle našeho názoru nebrání tomu, aby české zdravotnické zařízení aplikovalo kmenové buňky uskladněné v jiném státě EU.  

Pravidlo, že lze aplikovat pouze kmenové buňky z českých tkáňových bank by znamenalo, že stejně tak by nebylo možné českému pacientu transplantovat např. ledvinu odebranou v Belgii.  

Společnost ARCHIV BUNĚK, s.r.o., zástupce společnosti Cryo-Save v České republice, je přesvědčena, že i nově vzniklý právní a organizační problém s použitelností kmenových buněk uskladněných v belgické akreditované laboratoři se podaří vyřešit. Jednáme s Ministerstvem zdravotnictví, jsme ve spojení s našimi zahraničními partnery, kteří pozorně vnímají náznaky diskriminačního přístupu. O dalším vývoji situace budeme všechny zúčastněné i nadále informovat. 

Mgr. Monika Veberová

 ARCHIV BUNĚK