AVENT

__ADV__Dobrý den,

Dnes bych vám ráda představila AVENT v trochu jiné podobě.

Dne 20. února 2007 proběhlo v prostorách pražského Paláce Žofín slavnostní předání ocenění VII. ročníku soutěže Sestra roku 2006. Vyhlašovatelem soutěže byl tradičně odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, a. s.

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (nadace Vize 97), odbornou garanci Česká asociace sester. V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Táňa Fišerová – členka Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.Ocenění Sestra roku 2006 bylo uděleno ve třech kategoriích:Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Sestra v sociální péči

Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězem ocenění Sestra roku 2006 se v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči stal Radek Hudousek z FN Plzeň, v kategorii Sestra v sociální péči Dana Petrželková - vrchní sestra a zástupkyně ředitele Diakonie Českobratrské církve evangelické – střediska v Libici nad Cidlinou a v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. – členka Společnosti pro výchovu pracovníků ve zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně, v Sekci odborných učitelek České asociace sester, ve Slovenské společnosti sester a porodních asistentek a Slovenské lékařské společnosti. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Miloslavě Kejíkové z LDN v Bílovicích nad Svitavou, která je součástí FN Brno-Bohunice. Vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze zástupců profesních a odborových organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky. Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2006 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly členství významné osobnosti z oblasti zdravotnictví a zástupci sponzorů.Mezi partnery ocenění patřila i firma AVENT, která věnoval i dárky pro oceněné.  Jsem ráda, že i touto cestou můžeme poděkovat všem zdravotníkům za jejich práci. Všem oceněným gratulujeme.

 

Eva Čejková

www.agssport.com

 

Témata: