Co je důležité vědět o lázeňských pobytech

Chystáte se do lázní  a chtěli byste, aby vám pobyt uhradila zdravotní  pojišťovna? Pak byste měli vědět, že podmínky pro lázeňské  pobyty jsou stanoveny právními předpisy. Na pobyt v lázních není automaticky nárok. Lázeňská léčba je součástí léčebného procesu určitého onemocnění.

Pro lázeňský  pobyt však existují také kontraindikace, tj. onemocnění, pro která nelze lázeňskou péči absolvovat. Lázeňská péče je pro pacienta i návodem ke správným denním návykům, jako je správné stravování, správné pohybové návyky, denní cvičení a vůbec soustavná péče o vlastní zdraví. 

Podmínky se řídí zákonem

Podmínky lázeňské  péče se řídí zákonem č. 48/1997 Sb. a příslušnou vyhláškou č. 58/1997 Sb., kde jsou uvedeny indikační skupiny nemocí a jim odpovídajících diagnóz, typy lázeňské péče, délka léčebných pobytů a seznam lázeňských míst, kde se jednotlivé nemoci léčí. Vyhláška také určuje, jak dlouho po operacích, úrazech nebo jiných onemocněních musí pacient nastoupit lázeňské léčení, a vyjmenovává kontraindikace, při kterých nelze lázeňskou péči poskytnout. 

Návrh na lázeňskou péči podává registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Se svým lékařem se můžete poradit, zda je pro vás lázeňský pobyt vhodný a zda splňujete podmínky pro poskytování lázeňské péče a jakého typu. Váš praktický lékař žádá o lázeňský pobyt za vás a k návrhu se následně vyjadřuje revizní lékař pojišťovny. Ten posoudí, zda návrh splňuje všechny formální i věcné náležitosti, zda byla provedena všechna potřebná vyšetření a nemá-li pacient kontraindikaci lázeňské léčby. 

Existují  různé typy lázeňských pobytů

Z pohledu zdravotních pojišťoven a jejich klientů existují v zásadě dva typy lázeňských pobytů. Prvním je komplexní lázeňská léčba, při které zdravotní pojišťovna hradí pacientovo ubytování, stravování i léčení ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Druhým typem je takzvaná příspěvková lázeňská léčba, při které je pacientovi hrazeno standardní léčení, ale ubytování a stravování si musí uhradit sám. 

O tom, bude-li vaše  žádost o lázeňský pobyt zařazena do kategorie komplexní  nebo příspěvkové lázeňské péče, rozhoduje váš zdravotní stav. Komplexní lázeňská péče je běžně poskytována například po některých úrazech, operacích, akutních onemocněních, i při některých chronických chorobách. Komplexní péči hradí pojišťovna většině svých klientů vysílaných do lázní. Pouze zhruba pětině klientů je poskytnuta péče příspěvková. Ta se většinou poskytuje pacientům s chronickým onemocněním. Délka lázeňského pobytu závisí na diagnóze, pro kterou je péče poskytnuta, nejkratší doba jsou 3 týdny.

Mimo systém veřejného zdravotního pojištění má každý možnost absolvovat lázeňskou léčbu jako tzv. samoplátce, což znamená, že ubytování, stravování i léčebné procedury včetně lékařské péče si takovýto klient hradí sám.

Děti mohou využít i ozdravenské péče

Zdravotní péče v dětské ozdravovně se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje 21 dnů. Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte (praktický lékař pro děti a dorost) na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte nebo jeho zákonného zástupce o povolení pobytu dítěte v dětské ozdravovně.

Pojišťovny nabízí  i ozdravné pobyty

Díky tomu, že  podmínky lázeňské péče jsou dané legislativou, jsou nabídky jednotlivých zdravotních pojišťoven podobné. Konkurují si pouze bonusovými nabídkami ozdravných pobytů placených z fondu prevence. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí třítýdenní léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník pro děti s vybranými diagnózami chronických onemocnění, které se konají každý rok v létě u Egejského a Jaderského moře pod dohledem lékařů a kvalifikovaných zdravotníků. 

Všechny dotazy, které  se týkají navrhování a hrazení lázeňské  a ozdravenské péče pro klienty VZP ČR, vám zodpoví buď pracovníci územního pracoviště VZP ČR, kteří se touto agendou zabývají, nebo pracovníci infolinky VZP ČR na telefonním čísle 844 117 777. Další informace můžete získat na http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Lazne/. 

Témata: