Co jsou děložní myomy?

Děložní myomy jsou benigní (nezhoubné) nádory, které vyrůstají z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou. Postihují 30-40 % žen v produktivním věku.
U některých žen myomy nevyvolávají velké obtíže a stačí je jen sledovat v rámci pravidelných gynekologických prohlídek (zejména ultrazvukem).
V případě, že žena neužívá hormonální substituční léčbu, dojde ve většině případů po přechodu k jejich involuci (zmenšení).

Velikost myomů kolísá od několika milimetrů až po desítky centimetrů.

Podle umístění ve stěně dělohy rozeznáváme tři hlavní typy myomů:

a) subserózní, uložené na zevním povrchu dělohy
b) submukózní, uložené na jejím vnitřním povrchu a vyklenující se směrem do děložní dutiny
c) intramurální, prostupující celou stěnou děložní.

Další názvy, jež se pro děložní myomy někdy užívají, jsou: fibroidy ("fibroids" v anglosaské terminologii), leiomyomy, děložní myomatóza, adenomyomy či "zvětšení dělohy".

Proč myomy vznikají?
Příčina vzniku těchto nezhoubných nádorů dělohy je nejasná. Podpůrnou roli při růstu myomů hrají ženské hormony (užívání antikoncepce však rozhodně nezvyšuje riziko vzniku myomů); jistý vliv je přiznáván i genetickým faktorům a některým látkám z okolního prostředí.

Kdo nejčastěji onemocní děložním myomem?
Děložní myomy nepostihují dívky před nástupem měsíčků. Jejich výskyt je častější u žen, které nikdy nebyly těhotné, dále u kuřaček a u žen tmavé pleti.

Více informací naleznete na adrese http://www.myomy.euweb.cz/

MUDr. Michal Mára
MUDr. Jana Mašková

Odborný článek