Deprese otce mohou narušit časný vývoj dítěte

__ADV__Doktor Paul Ramchandani se svými kolegy z oxfordské univerzity zjistil, že deprese otce mohou narušit behaviorální a emocionální vývoj chlapců. Výsledky této prospektivní studie vědci uveřejnili v časopise The Lancet.

Vědci uvedli, že přes velkou pozornost, která je věnována depresím matek a jejich vlivu na vývoj dítěte, vliv depresí otce na dítě zatím nebyly podrobně zkoumány.Do této rozsáhlé populační studie s názvem Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) bylo zahrnuto celkem 13351 matek a 12884 otců osm týdnů po narození jejich dětí. Otcové byly znovu dotazováni za 21 měsíců po narození dítěte. Problémy v behaviorálním a emocionálním vývoji předškolních dětí byly identifikovány pomocí skórovacích systémů (Rutter revised preschool scales) ve 3,5 letech dítěte.

Data byla dostupná od 8431 otců, 11833 matek a 10024 dětí. Výsledky studie ukázaly, deprese otců byla spojena s nepříznivým emocionálním a behaviorálním vývojem dítěte ve věku 3,5 let, zvýšené riziko problémů v chování bylo zaznamenáno zejména u chlapců.

Vědci uvedli, že je třeba ještě dalších podrobnějších výzkumů pro bližší prozkoumání tohoto problému. 

zdroj: MEDICINA.CZ, Lancet 2005

Témata: