Děti a alkohol

Děti a alkohol - obrázek
Děti a alkohol - obrázek

Obecně se ví, že alkohol dětem do ruky nepatří (a již vůbec ne do tělního oběhu!). Je pro to spoustu dobrých důvodů:

  • Děti mají nižší hmotnost a menší objem krve, tudíž se alkohol ředí v menším množství tekutin a jeho koncentrace je v organismu vyšší, než by tomu bylo u dospělého.
  • Děti mají menší schopnost alkohol odbourávat (trvá jim to déle).
  • U dětí dochází po požití alkoholu snáze k metabolickým poruchám (např. prudký pokles hladiny krevního cukru  hypoglykémie), které mohou způsobit bezvědomí apod.
  • Mnoho dětí netuší, co s nimi může alkohol udělat, a tudíž si mohou přivodit i poměrně těžký úraz.

Zjednodušeně by se dalo říci, že alkohol je pro dětský organismus nebezpečnější než pro organismus dospělého. V lékařské praxi je zdokumentována celá řada případů, které toto tvrzení dokládají. Od pětiletého dítěte, které mělo těžkou otravu poté, co mu babička dala na Silvestra trochu vodky, až po tříleté dítě, které zemřelo po požití půl litru rumu. A nezachránilo ho ani to, že mu byla poskytnuta kvalitní lékařská péče. Prostě si po měsíci jen tak umřelo na selhání vnitřních orgánů v důsledku zmíněného alkoholového excesu.

Občas se sice objevují názory, že „… děti mají pud sebezáchovy, alkohol jim nechutná apod.", ale z uvedených případů je jasně vidět, že na to nelze příliš spoléhat. Jsou dokonce známy i případy, kdy se děti otrávily tak, že požily sladce chutnající ústní vody, čisticí prostředky a podobně.
Otrava alkoholem u dětí může mít i hlubší souvislosti. Může se například jednat o zanedbávání dítěte. V některých případech dokonce může jít o záměrnou intoxikaci v případech sexuálního zneužívání či týrání dítěte. (Zde je namístě poznámka, že nejen samotné týrání je trestným činem, ale i jeho neoznámení s sebou nese riziko až tříletého odnětí svobody.)

Z toho vyplývá několik praktických rad:

  1.  - Nikdy nenechávat v dosahu dětí alkoholické nápoje.
  2.  - Při otravě dítěte alkoholem ihned volejte lékaře.
  3.  - Je-li dítě v bezvědomí či v silně podroušeném stavu, nesnažte se vyvolávat zvracení  lehce totiž může dojít ke vdechnutí zvratků .

V této oblasti je rovněž důležitá prevence, která mimo jiné znamená: Umět s dítětem na toto téma otevřeně hovořit a motivovat je k nějakým zajímavým činnostem tak, aby z nudy nezačalo experimentovat s drogami či alkoholem. I malá dávka alkoholu totiž působí velmi silně na dětskou psychiku a je zde mnohem větší riziko vzniku závislosti...

 

 

zdroj: MEDICINA.cz

Témata: