Dětská obezita

Dětská obezita - obrázek
Dětská obezita - obrázek

V České republice bojuje polovina dospělých obyvatel s nadváhou a 20 % jich je obézních. Ve srovnání s tím by se mohlo zdát 5 až 10 % obézní dětské populace jako podružný problém. Varovný je však výrazný nárůst dětské obezity, která vede k takzvanému tsunami efektu nárůstu nadváhy v dospělosti.

CO JE VLASTNĚ OBEZITA? 

Snad nejvýstižnější definice říká, že obezita je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Jiná definice je popisnější a říká, že jde o nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu obvykle spojené se vzestupem hmotnosti.

V  dětské populaci se v 95 až 99 % případů jedná o běžnou obezitu, která vzniká na podkladě zvýšeného příjmu potravy a nevýhodného seřazení genů. Zbylá procenta jsou podmíněna na podkladě jiných závažných onemocnění a jejich vyšetření a léčba patří vždy do rukou lékaře. Běžná obezita na podkladě zvýšeného příjmu potravy je typické civilizační onemocnění rozvinutých světových ekonomik. Je pro ni příznačný pozvolný nástup a často bývá doprovázena komplexními metabolickými změnami.

                  Více o zdravotních komplikacích spojených s obezitou naleznete na www.zijzdrave.cz

VÝVOJ OBEZITY

Většina regulačních mechanismů vzniklých v průběhu lidského vývoje umožňuje přizpůsobení na snížený energetický příjem s cílem zajistit přežití hladovějícího jedince. V krátkém časovém období, v řádu století, jsme se ocitli ve zcela jiném, takzvaně toxickém – obezitogenním prostředí. Došlo k rozmachu civilizace s důsledky, kterým náš metabolismus nebyl během našeho vývoje vystaven – volného a neomezeného přístupu k potravě. Vesnický typ stravy (z pole na stůl) se radikálně změnil za průmyslovou (z továrny do chladicího boxu). Charakteristickými rysy novodobé stravy se staly vysoká energetická hodnota, vysoká dostupnost jednoduchých cukrů ze stravy a vysoký obsah nasycených a nenasycených mastných kyselin. Zároveň jsme se během krátké doby stali součástí populace s nedostatkem pohybu, kdy chůze ztratila smysl hlavního přemisťovacího prostředku.  

BEZ POHYBU TO NEJDE

Pohyb patří k základním biologickým projevům a potřebám lidského života. V posledních desetiletích však v důsledku především vědecko-technického rozvoje a změny životního stylu podstatně klesá jeho množství, přestože se genetické vybavení jedince, a tedy i jeho potřeba pohybu, nemění. Potřeba pohybu zůstává, ale skutečná realizace je nedostatečná – to s sebou přináší řadu komplikací.  

Vhodným pohybovým aktivitám se věnují například internetové stránky
www.yesneyes.czwww.zijzdrave.cz. 

Stále častěji se setkáváme s pojmem sedavý životní styl. Přibližně třetina lidí se věnuje sportu soustavně a dlouhodobě, třetina příležitostně a třetina nesportuje téměř vůbec. Snížená pohybová aktivita a zvýšené psychické nároky často vedou ke vzniku únavy, která podporuje následnou lenost natolik, že je jedinec schopen pouze více přijímat, než ze sebe vydávat. Upřednostňuje více pasivní aktivity – například sledování televize, práci na počítači před aktivním čtením nebo cvičením.

Část dětské populace nahrazuje zvýšené psychické nároky zvýšeným příjmem potravy, a to zejména ve večerních hodinách. Realitou se stalo absolutní nebo relativní přejídání.  

DĚTSKÁ OBEZITA

Dětská obezita je závažný psychosociální problém. Obézní dítě je velmi často vystaveno neúměrnému společenskému tlaku ze strany společensko-estetických norem, někdy až „antifet“ rasismu. Dětská obezita je ale především závažný zdravotní problém.

Obezita je základním kamenem rozvoje takzvaného metabolického syndromu. Přes rozvoj inzulínové rezistence vede k rozvoji časné cukrovky 2. typu, urychlenému kornatění cév a následně, přes rozvoj vysokého krevního tlaku, k časnému rozvoji srdečně-cévních onemocnění. Proti rozvoji metabolického syndromu nejsou děti nijak chráněny a v současnosti tvoří třetinu pacientů obezitologických ambulancí. Dětská obezita navíc v 80 % pokračuje i v dospělosti, kdy se tito jedinci řadí k chronicky obézním dospělým se závažnými zdravotními a psychosociálními komplikacemi.

Hlavní zdroj dětské obezity v civilizovaném světě lze jednoznačně pojmenovat – je to životní styl rodiny. Dítě je výkladní skříní rodiny, na které se zrcadlí genetika a především životní styl rodiny. Na jeho výzoru se odráží veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. 

LÉČBA DĚTSKÉ OBEZITY

Dětské lékařství se v poslední době velmi zajímá o to, jak zastavit stoupající trend nadváhy a obezity u dětí. Hlavní roli v tomto snažení hraje nesporně prevence. V plné míře totiž platí, že o co obtížnější je léčba dětské obezity, o to jednodušší je prevence jejího vzniku. I když se jeví komplexní problematika dětské obezity na první pohled jako velmi složitá, ve skutečnosti je možné stanovit jednoduchá a účelná preventivní pravidla a výsadní postavení v prevenci dětské obezity hraje navýšení pohybu.

              Na prevenci dětské obezity a nadváhy se zaměřují internetové stránky www.yesneyes.cz.

 Zabránění obezity snižuje výskyt cukrovky 2. typu v dospělosti až o dvě třetiny. Agresivním ovlivněním všech rizikových faktorů dokážeme předejít více než 80 % srdečně-cévních příhod. Respektování racionálních zásad životního stylu rozhoduje o tom, jestli se dítě a následně dospělý jedinec setká s problémem obezity.

Na prvním místě si musíme všichni uvědomit, že zdánlivě jednoduché změny a režimová opatření dokáží zastavit či přibrzdit negativní trend nárůstu počtu dětí s obezitou a nadváhou. 

PREVENCE A EDUKACE

Preventivní program Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem Žij zdravě usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému a jeho cílem je přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování

                                                         Rovnice zdravého života

                                  lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

 Dětem je určena Jízda kuchařů YesNeYes po českých základních školách a internetové stránky www.YesNeYes.cz plné zábavy i poučení. Součástí programu je i internetový portál www.ZijZdrave.cz pro dospělou populaci a odborníky plný užitečných rad a interaktivních aplikací. Probíhá soutěž O nejlepší školní oběd realizovaná ve spolupráci se Společností pro výživu. A v rámci programu Žij zdravě byl v roce 2010 realizován rozsáhlý celostátního výzkumu věnovaný problematice obezity mezi českou populací.  

 

Autor:MUDr. Marinov Zlatk

Pro více informací kontaktujte AMI Communications, tel.: 234 124 112; David Vondruška, e-mail: [email protected]