Dnes má svátek Ivona

Dnes má svátek Ivona - obrázek
Dnes má svátek Ivona - obrázek

 

Ivona 23.3.

Ivona nebo také Yvonne jsou jména francouzského původu a mají své počátky ve jméně Yvette. Původ tohoto jména je však nejasný. Přidržme se tedy vysvětlení francouzských badatelů, kteří tvrdí, že prvopočátek je třeba hledat ve starogermánském slově íwa, jež označovalo "strom tis". Potvrzuje to fakt, že jeden z hrdinů Artušovy družiny se jmenoval Yvain a představoval bojovníka s tisovým lukem. Jestli to byl fešák a hrdina, mohli jeho jméno přijímat i ostatní, včetně žen.

Jmeniny 23. března.

V křesťanském kalendáři slaví svátek Turibius z Mongroveja, zvaný též Toribio Alfonso de Mogrobejo nebo Toribio z Limy. Jeho křestní jméno Alfons je starohornoněmeckého původu a označovalo "člověka připraveného k boji". Turibius se narodil roku 1538 ve španělské Mayorze. Po studiích dosáhl hodnosti profesora a přednášel právo na univerzitě v Salamance. Král Filip II. jej jmenoval předsedou inkvizičního soudu v Granadě. Ačkoliv neměl kněžské svěcení, stal se roku 1580 arcibiskupem v Limě v Peru. Jeho jmenování však mělo hlavně politický podtext a samotná mise byla velmi obtížná jak z hlediska náboženského, tak i zeměpisného. Vždyť jenom první cesta po jeho nové diecézi, kde nebylo žádných cest, mu zabrala téměř sedm let! Když se seznámil se situací, musel konstatovat, že země je v žalostném stavu. Mnoho španělských osadníků - včetně kněžích - se oddalo mamonu, neřestem a krutovládě, řada pokřtěných Indiánů nevěděla o křesťanství zhola nic. Turibius se však nevzdal. Projevil se jako neúnavný reformátor, který nebral ohled na nikoho a nepravosti stíhal u všech, ač mnozí zastávali i vysoká postavení. A úspěch měl i jako misionář. Ačkoliv se mu nepodařilo zvládnout všechny indiánské jazyky, dařilo se mu získávat domorodce pro křesťanství. Již v roce 1591 založil v Limě kolej, která byla vlastně prvním kněžským seminářem v Americe. Čtvrtstoletí jeho práce v Peru mělo blahodárný vliv i na další oblasti Jižní Ameriky. Alfons Turibius však nebyl jenom horlivým misionářem, ale především soucitným člověkem, který se dokázal vcítit do pocitů chudých Peruánců a byl jim skutečným otcem. Jeho služba byla roku 1726 po zásluze odměněna kanonizací.

Dalším dnešním patronem je mučedník Gwinear. Jeho životopis, který vznikl až osm století po jeho smrti, jej líčí jako vůdce skupiny irských misionářů, která přistála v ústí řeky Hayle v Cornwallu. Spolu s několika druhy byl zabit místním pohanským vládcem Teudarem.

Tento den se nazývá také Nalézání léta. Mystická slavnost měla oslavovat sluneční světlo, které v těchto dnech přemáhá tmu a připravuje lidi na nové jaro.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI