Dnes má svátek Olga a Helga

Dnes má svátek Olga a Helga - obrázek
Dnes má svátek Olga a Helga - obrázek

Svátek mají Olga, Helga, Benedikt, Pius.

V občanském kalendáři má dnes svátek Olga. Toto jméno je ženským protějškem jména Oleg. Je celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob. Vedle Oliny, Oly i Olinky mezi ně patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo heilig čili "svatý" a jméno se většinou vysvětluje jako "přinášející spásu".

Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen. Nejznámější z nich žila v letech 890-969 a byla manželkou knížete Igora. Po smrti svého chotě vládla Kyjevské Rusi za svého nezletilého syna Svjatoslava (945-62). Její manžel nezemřel obyčejnou smrtí: byl zavražděn a pomsta kněžny Olgy byla strašlivá. Zlikvidovala nepřátele a jejich území přičlenila ke své říši. Svým poddaným vládla velice tvrdě, její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou, podnikla zdařilé kroky ke sblížení své země s Říší byzantskou, kde byla okázale přijata a nechala se i pokřtít jako Helga. Pravoslavná církev ji proto uznává za svatou.

V církevním kalendáři si dnes připomínáme Benedikta. Základem tohoto jména je latinské slovo benedictus, což znamená "požehnaný".

Benedikt, kterého dnes slavíme, má přívlastek z Nursie. Narodil se kolem roku 480 v Norcii (Nursie, Itálie). Je patronem Evropy a říká se mu "otec západního mnišství". Byl to on, kdo uvedl v život řeholní heslo Ora et labora - "Modli se a pracuj". Tato devíza jím založeného benediktinského řádu, který vytvořil jedinou řeholi západní Evropy v 8.-12. století, značně přispěla k vzepětí středověké kultury. O Benediktově životě, ačkoliv toho tolik dokázal, víme jen málo - ale i to vlastně svědčí o jeho velikosti. S určitostí můžeme říci, že založil klášter Monte Cassino (asi 529), kde uvedl v život svá řeholní pravidla. Když cítil, že se přiblížila jeho smrt, nechal se přenést do kaple, kde ještě přijal svátost a podpírán svými žáky vstoje zemřel (21. března 547). Jeho charakter se odráží i v textu jeho řehole. Byl prostý, vyrovnaný a přímý, mírumilovný a mírný, jako milující otec vyžadoval přísně disciplínu. Přitom však respektoval osobnost a individuální schopnosti druhého.

Benediktovy ostatky jsou dnes na několika místech. Původně byl pohřben v klášterním kostele na Monte Cassinu. V roce 673 nebo snad 703 byly jeho ostatky údajně přeneseny do Fleury ve Francii; toto místo se pak začalo nazývat Saint-Benoit-sur-Loire. Jiné výzkumy však tvrdí, že Benediktovy ostatky zůstaly navždy na Monte Cassinu. Klášter byl totiž v roce 1944 zcela zničen a původní Benediktův hrob byl zřejmě při nové výstavbě kláštera nalezen.

Ve světovém církevním kalendáři slaví dnes svátek také Pius. Toto "papežské" jméno je odvozeno od latinského slova stejného tvaru a překládá se jako "zbožný". První nositel tohoto jména byl desátým papežem. O jeho životě toho víme pramálo: tradice uvádí, že byl papežem v letech 140-55. Víme alespoň, jak vypadal ve fantazii velkého umělce - jeho mramorovou sochu vytvořil Michelangelo. Dílo se nazývá Pius s mitrou a knihou v ruce a stojí v dómě v Sieně."SCHOPNOSTI JSOU TROJÍHO DRUHU: NĚKDO ROZUMÍ SVÉ VĚCI SÁM OD SEBE, DRUHÝ DOVEDE POSOUDIT, ČEMU JINÝ ROZUMÍ, TŘETÍ NEROZUMÍ NIČEMU A NIC NEDOVEDE POSOUDIT. 

PRVNÍ JE VELMI SCHOPNÝ, DRUHÝ SCHOPNÝ, TŘETÍ NESCHOPNÝ." 

(N. Machiavelli)

Zdroj:www.libri.cz

Témata: