Dnes má svátek Veronika

Dnes má svátek Veronika - obrázek
Dnes má svátek Veronika - obrázek

 

Svátek mají Veronika, Richard (Anglický) a Wunna, Pius IX.

Dnes má svátek v občanském kalendáři Veronika. Dříve byla v našem kalendáři 4. února. Jméno Veronika znamená, že jeho nositelka "přináší vítězství", podle jiné verze znamená "pravý obraz". To v případě, že za základ jména vezmeme řecko-latinský výraz veraiconica.

Ačkoliv se zdá, že žádná světice Veronika neexistovala, stala se jednou z nejuctívanějších žen vůbec. Je také mnohonásobnou patronkou. Vedle farních hospodyň ochraňuje i pradleny, tkalce lnu, obchodníky a švadleny. Podle legendy byla Veronika učednicí Ježíše Krista a na jeho křížové cestě mu podala potní roušku. Tato rouška později uzdravila několik lidí, mezi nimi i císaře Tiberia. Přestože byla Veronika i na obrazech křížové cesty a na dalších jiných malována samostatně, případně s Kristovou rouškou, oficiální bádání hovoří, že spíše nikdy neexistovala a vše je jenom legendou. Ovšem žena s tak překrásným jménem musela existovat, a ne že ne!

V českém církevním kalendáři má dnes svátek Richard Anglický a Wunna. Richard Anglický je zvlášť uctíván v bavorské diecézi Eichstättu. Je tomu tak i proto, že jeho slavný syn Wilibald zde byl biskupem. Spolu s Wilibaldem a Wunibaldem, svým druhým synem a později opatem v Heidenheimu, se vydal Richard na pouť do Říma. Ale už cestou těžce onemocněl a zemřel v Lucce v Toskánsku (720). Pochován byl v tamním kostele sv. Frediana. Richardovy ostatky byly roku 1150 vyzvednuty a části z nich přeneseny (1154) do Eichstättu. Legenda vypravuje, že Richard a jeho dva synové se na cestě do Říma zastavili v hospodě, ve které ležel na smrt nemocný muž. Richard šel k němu, mluvil s ním a nemocného uzdravil. Richard je znázorňován jako král s žezlem, např. na plastice na oltáři v hrobce kostela sv. Walburgy v Eichstättu.

Dnes je vzpomínána rovněž Richardova manželka Wunna, sestra Bonifácova. Víme o ní jen to, že zemřela kolem roku 700 v Anglii.

V římském kalendáři je dnes připomenut také Pius IX. Přišel na svět 13. května 1792 v Senigallii (Itálie) pod jménem Giovanni Maria Mastai-Ferretti. Ve věku 26 let přijal kněžské svěcení. Působil nejprve jako lidový misionář a později byl poslán do Chile jako vyslanecký rada. Za několik let byl jmenován arcibiskupem ve Spoletu, roku 1833 arcibiskupem v Imole, v roce 1840 se mu dostalo kardinálského klobouku. Vrchol jeho kariéry přišel 16. června 1846, kdy usedl na papežský trůn jako Pius IX. Toho dne začala pro muže církve těžká cesta, trvající víc než tři desítky let. Pius IX. podepsal tři důležité církevní dokumenty: Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie, Syllabus a Dogma o papežově neomylnosti ve věcech víry a mravů. Pius IX. zemřel 7. února 1878 v Římě. Již za svého života byl velmi uctíván, protože měl dar proroctví a uzdravování nemocných. Hned po jeho smrti byl zahájen proces blahořečení.

"TISÍC CEST VEDE K JEDNOMU CÍLI." 

(J. Verne)

 

Zdroj: www.libri.cz

Témata: