Doba podání epidurální analgezie

Doba podání epidurální analgezie - obrázek
Doba podání epidurální analgezie - obrázek

Podáváme tehdy, pokud chceme dosáhnout vysoce účinné analgezie u porodu. Účinek je tak vysoký, že ženy v naší zemi porodu  s epidurální  analgezií začaly říkat "bezbolestný porod". Ani porod s epidurální  analgezií však zcela bezbolestný není, přestože je v možnostech moderní anesteziologie, aby tomu tak bylo, úmyslně se dnes nechává "zbytek bolesti", zejména na hrázi matky.

Tím, že rodička cítí tlaky a mírnější bolest ve II. době porodní, dobře spolupracuje, zejména správně tlačí. Toto opatření vedlo ke snížení klešťových porodů u epidurální analgezie na počet, který je obvyklý u porodů bez jakékoliv analgezie. Epidurální  a subarachnoidální analgezie jsou v současné době nejúčinnější metody užívané v porodnictví. Jako jediné dvě metody přinášejí, zejména u rizikových nebo dokonce patologických porodů, výhody pro matku i její dítě.

Proto se epidurální analgezie doporučuje podat v případech, když má žena zdravotní nebo porodnické problémy,  jako: kardiovaskulární chorobu, plicní chorobu, chorobu jater, diabetes mellitus, oční choroby, epilepsii, preeklampsii anebo v případech, kdy jí hrozí fyzická a duševní vyčerpanost nebo když se dítě rodí předčasně, u samovolného porodu dvojčat, v případech selhávání placenty, pokud dítě trpí poruchou výživy, nebo se rodí koncem pánevním napřed a nebo po termínu porodu.

Dále se má podávat, když je porod uměle vyvolaný, když trvá dlouho, když předpokládáme, že porod skončí operačně, protože se přidáním vyšší dávky může plynule přejít k místní anestezii a pak bez uspání ženy můžeme provést císařský řez nebo třeba vybavení placenty rukou. Epidurální analgezie by se dnes povinně měla podat při porodu mrtvého plodu a při přerušení těhotenství  ve II. a III. trimestru těhotenství.

Epidurální analgezie se nesmí podat:

 • při projevech alergie na místní anestetikum,
 • když je infekce kůže v místě vpichu,
 • když rodička nesouhlasí,
 • při poruchách krevní srážlivosti matky,
 • když dítě trpí akutním nedostatkem kyslíku,
 • když se začíná předčasně odlučovat placenta,
 • při krvácení matky z neznámého  důvodu,
 • při rychlém, překotném  porodu.

Za jakých podmínek se epidurální analgezie může podat:

 • rodička by měla být o metodě řádně informována,
 • porodní branka 3 až 4 cm u prvorodičky,
 • porodní branka 2 až 3 cm u druhorodičky a vícerodičky,
 • vedoucí část plodu by měla být vstouplá v pánevním vchodu,
 • nejdříve 30 minut před nebo 30 minut po protržení vaku blan,
 • rodička by neměla v I. ani ve II. době porodní ležet v poloze na zádech, naopak jsou dnes i u porodu s epidurální analgezií vítány všechny alternativní polohy, s jedinou výjimkou, a tou je porod ve vodě, kde je riziko vstupu infekce podél katétru do těla matky,
 • když je dostupný lékař-anesteziolog.

Jak se epidurální analgezie podává:

 • rodička leží na levém boku, udělá »kočičí hřbet«,
 • provede se dezinfekce  a zarouškování bederní oblasti zad,
 • místně se znecitliví kůže a podkoží,
 • pak se podá lokální anestetikum s opioidem  do epidurálního  prostoru,
 • zavede se epidurální katétr, což je velmi tenká hadička, kterou žena na zádech vůbec necítí,
 • katétr se připevní na rameno rodičky.

Zavedení epidurální analgezie trvá asi 5 až 10 minut a celý výkon popisuje  většina rodiček jako víceméně nebolestivý.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015