Dotazy z našich poraden - očkování

Dotazy z našich poraden - obrázek
Dotazy z našich poraden - obrázek

Již několik měsíců vás, naše čtenářky a čtenáře, seznamujeme se zajímavými dotazy a odpověďmi z našich poraden. Tentokrát jsme se věnovali a svou pozornost konkrétně zaměřili na poradnu MUDr. Martina Magnera z kliniky dětské a dorostové medicíny 1.LF UK a VFN v Praze. Všechny dotazy jsou směřovány do oblasti očkování a zejména  k vakcíně Prevenar. Doufáme, že vám náš výběr napomůže k rozhodnutí zda očkovat ano či ne popřípadě  jakou vakcínou. 

Hexavakcína a Prevenar

Dobrý den,

synovi je nyní sedm týdnů a plánujeme očkování. Chtěli bychom očkovat proti pneumokokům, protože nám přijde, že toto očkování může zabránit hodně vážným nemocem. Chtěla bych se vás zeptat, kdy byste očkování doporučoval? Někde jsem četla, že je lepší očkování hexavakcínou a Prevenarem rozložit po dvou týdnech, jinde jsem četla, že je dobré dělat mezi vakcínami i delší rozestupy. Podle čeho se rozhodovat? Je možné třeba první dávku dát společně, a pokud by se objevily nějaké nežádoucí účinky, tak další už očkovat zvlášť?

Děkuji vám za odpověď, Andrea

Dobrý den.

Pneumokokové očkování doporučuji plošně v souladu s naším očkovacím kalendářem od 2-3 měsíců společně s hexavakcínou. Vakcíny lze rozložit, snižuje se tím pravděpodobnost, že organismus dítěte bude na očkování reagovat zvýšenou teplotou. Vakcínami pak můžete očkovat střídavě po 14 dnech až měsíci, protože mezi jednotlivými dávkami obou vakcín, hexavakcíny i Prevenaru, je možné dělat rozestupy minimálně měsíc, maximálně dva měsíce, aby byla zaručena jejich účinnost.
Očkování oběma vakcínami najednou je také možné a účinnost i bezpečnost tohoto postupu byly prokázané. Často se obejdou bez vedlejších účinků, ale výzkumy ukázaly, že se v tomto případě o něco častěji vyskytují vyšší teploty. Pokud se rozhodnete syna očkovat tímto způsobem, je možné i později vakcíny rozložit, jen stále pamatujte na minimální a maximální rozestupy mezi jednotlivými dávkami, které je třeba dodržovat, aby se vytvořila dostatečná imunitní reakce a váš syn byl skutečně chráněn.

Očkovací schéma 2+1 vs. 3+1

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, proč je u nás (vyhláškou) stanovené povinné očkování ve schématu 3+1, i když sám výrobce uvádí, že očkování ve schématu 2+1 je dostatečné – hovořím o povinném očkování hexou. I v okolních státech je schéma 2+1 běžnou praxí. Zároveň i MUDr. Petráš ve svém článku na portále vakciny.net hovoří o tom, že varianta 2+1 je dostatečná. Mohu si očkování ve zkráceném schématu vyžádat? A kdy se s takovým očkováním má začít?

Děkuji za odpověď, Veronika

Dobrý den,

všeobecně lze říci, že schéma 2+1 je vhodné pro země, kde je vyšší proočkovanost. Protože u nás zatím nedosahuje takových hodnot, jako např. v sousedním Německu, zatím je pro Českou republiku stále doporučováno schéma 3+1. Pokud dítě nemá žádné závažné zdravotní problémy a nic nenasvědčuje alergiím, doporučuje se využít doporučené očkovací schéma.  Jsou mi známé případy, kdy se maminka domluvila s PLDD na zkráceném očkovacím schematu 2 + 1, nicméně tento postup není v ČR doporučen, takže tento postup nelze považovat za správný. Očkování začít od 2.-3. měsíce, je potřeba dodržet minimální interval mezi jednotlivými dávkami - minimálně měsíc, maximálně dva měsíce, aby byla zaručena účinnost očkování.

Účinnost očkování proti pneumokokům

Dobrý den,

ráda bych se vás zeptala na očkování proti pneumokokům. Slyšela jsem, že existuje kolem stovky kmenů pneumokoků, ale že v očkovacích vakcínách je jich zahrnuto jen kolem deseti. Ráda bych se proto zeptala, proti čemu konkrétně chrání toto očkování? Jsou ve vakcínách opravdu zahrnuty nejčastější a nejnebezpečnější kmeny pneumokoků? Je možné, že by se po očkování dítě stalo citlivější na ty kmeny, které ve vakcíně zahrnuty nejsou?

Předem vám děkuji za odpověď.

Petra K.

Dobrý den,

známe přes 90 kmenů pneumokoků, ale ne všechny vyvolávají pneumokokové infekce. U nás jsou dostupné tři vakcíny proti pneumokokům, jimiž lze děti očkovat. Všechny tři pokrývají ty nejběžnější a nejinvazivnější kmeny, čímž chrání děti především před zápalem plic, zánětem mozkových blan, otravou krve a zánětem kloubů. Významně chrání též před záněty středního ucha způsobenými pneumokoky, ale nemusí zcela těmto zánětům zabránit.
Děti již od 6 týdnů lze očkovat buď vakcínou Synflorix pokrývající 10 kmenů, nebo vakcínou Prevenar 13 zahrnující stejné kmeny a 3 další. Tato očkovací látka se u dětí používá nejčastěji. Třetí je vakcína Pneumo23, kterou je možné očkovat až děti od 2 let (u mladších dětí nevyvolá dostatečnou imunitní odpověď) a obsahuje 23 kmenů.  V případě pneumokokových onemocnění jsou nejohroženější skupinou děti do 5 let, proto se k očkování dětí užívají převážně první dvě vakcíny. V minulosti docházelo k nárůstu počtu infekcí způsobených těmi kmeny, které ve vakcínách nejsou zahrnuty, avšak s rozšířením vakcíny Prevenar 13 se tento jev výrazně zmírnil.