Dula pomáhá prožít porod

Dula může přispět k tomu, aby se porod pro ženu stal pozitivní událostí," říká dula Jana Čurdová z Ostravy. Kromě toho vede cvičení a plavání pro těhotné, kojící poradnu, původní profesí je fyzioterapeutka a donedávna dokonce zaměstnávala porodní asistentku.
"Než jsem se stala dulou, pracovala jsem jako rehabilitační pracovnice a po víc jak deseti letech praxe na různých odděleních, jsem se začala věnovat i cvičení těhotných žen," líčí počátek cesty k tomu, aby se stala dulou. .

Proč jste se rozhodla stát se dulou?
Cesta k této profesi byla u mě trochu delší, oba mé porody mě posunuly v životních zkušenostech o něco dál a zjistila jsem, že profese duly je jednou z velmi potřebných pomáhajících profesí. Tato práce mě naplňuje, těší vidím v ní velký smysl.

Lze říci, jaké ženy, potažmo páry zejména se na vás obracejí?
Většinou se na mě obracejí ženy, které jsou vzdělané, sebevědomé a vědí, co chtějí. K porodu přistupují jako k události, kterou si chcou hezky prožít a touží po kvalitní péči a podpoře, aby tento zážitek byl pro ně i děťáko pozitivní

Jak se vám spolupracuje s lékaři a jak s porodními asistentkami? Je problém doprovázet rodičku k porodu, nebo jsou porodnice vstřícné?
Někdy je spolupráce lepší někdy horší. Záleží hodně na lidech. Ale ve většině případů jsou porodnice vstřícné, zvlášť tam kde jsou s úlohou duly seznámeni a chápou její přínos.

Co vy osobně považujete za největší překážku ve vaší práci?
Největší překážkou je někdy nepochopení profese duly ze stran zdravotníků.

V čem spočívá nedorozumění se zdravotníky, s nímž se občas
setkáváte? Mají obavu, že dula bude zasahovat do jejich práce?

To je spíš otázka určená přímo pro zdravotníky.... vždy se snažím nezavdat důvod k tomu, aby měli obavu, že jim chci zasahovat do práce. Někdy záleží hlavně na postoji, jaký oni sami mají k práci, k maminkám a vůbec třeba i ke všem, kdo jim v péči pomáhají. Nedorozumění může lehce vzniknou tam, kde zdravotník není vstřícný, nekomunikuje a nezajímá se. Někdy mě zdravotníci nesprávně považují za konkurenci místo spolupracovníka, pokud jde o poskytování samotné péče.

Co byste řekla člověku, který namítá, že dula je zbytečný luxus,
že spousta žen porodila bez ní a nijak ji nepostrádaly. Co může
dula ženě, respektive celému páru nabídnout?

Je to otázka priorit. Ano porod může žena sama nějak zvládnout i bez podpory a péče duly, ale taky ho může s její pomocí lépe prožít a usnadnit si ho. Je to jeden z nejdůležitějších okamžiků během jejího života, na který bude vzpomínat celý svůj život a dula může přispět k tomu, aby byl pro ní tento okamžik radostnou pozitivní událostí. Dula může nově rodíci se ženě, nebo rodině poskytnout péči, podporu či praktické informace. Dula podporuje otce v péči o rodičku, který se nemusí bát, že se ocitne jako jediný osamělý a zodpovědný v péči o budoucí maminku. Více volnosti mu poskytne plné prožití radosti a nadšení, při sledování příchodu vlastního děťátka na svět.
 

               

Anna Příhodová