Epidurální analgezie

Epidurální analgezie - obrázek
Epidurální analgezie - obrázek

Místní anestetikum, jeho velmi malé množství se samostatně nebo s přidaným opioidem podává do epidurálního prostoru. Epidurální prostor je oblast, která leží vně obalů míchy. Vnější obal se nazývá dura mater, což je v překladu tvrdá plena. Je to obal, který chrání míchu a mozek.

Předpony epi- nebo peri- znamenají u nebo okolo dura mater. Epidurální tedy česky znamená: okolo tvrdé pleny. Aby epidurální analgezie nenarušovala fyziologii porodu, zejména pohyb ženy, alternativní polohy ap., je třeba podat správnou dávku vhodného lokálního anestetika ve správný čas a na správné místo, které je hluboké  asi 4 mm, ale u každé maminky v různé vzdálenosti od kůže zad.

Z hlediska bezpečnosti  by se dnes měl podávat pouze moderní preparát – Chirocain® 0,125% anebo Naropin® 0,1%. Nepatrná dávka opioidu, který se jmenuje sufentanil, se přidává proto, aby bylo možné snížit dávku místního anestetika na minimum, což je velmi důležité.

Tím se podařilo odstranit dřívější nedostatky epidurální analgezie u porodu, totiž častější pokles krevního  tlaku rodičky, nemožnost pohybu během porodu a v některých případech častější porodnické operace. Kromě toho opioid dále způsobuje,  že analgezie je kvalitnější než v případě samotného lokálního anestetika. Epidurální  analgezie patří k nejčastěji užívaným metodám porodnické analgezie a je u rodiček velmi oblíbená.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015