Epidurální analgezie - přednosti a nedostatky

Epidurální analgezie - přednosti a nedostatky - obrázek
Epidurální analgezie - přednosti a nedostatky - obrázek

Epidurální analgezie patří k nejčastěji užívaným metodám porodnické analgezie a je u rodiček velmi oblíbená. Metodu doporučuje pouze zkušený porodník a provádí ji pouze zkušený anesteziolog. I porodní asistentka, která je u porodu s epidurální analgezií, by měla projít speciální odbornou přípravou. Analgetická účinnost je okolo 90 %.

Přednosti:

 • téměř ideální metoda splňující podmínky porodnické analgezie,
 • podává se místně, a proto se do krve matky a dítěte dostane tak nepatrné množství léků, že se jedná o metodu zcela bezpečnou,
 • analgeticky nejúčinnější metoda porodnické analgezie,
 • analgezovaná oblast odpovídá přesně potřebám u porodu,
 • příznivý vliv na porodní proces a psychiku rodičky – neovlivňuje životní funkce novorozence,
 • neovlivňuje volný pohyb ženy během porodu, umožňuje  i alternativní polohy rodičky u porodu,
 • epidurální analgezie účinkuje libovolně dlouhou dobou, protože se místní anestetikum může přidávat epidurálním katétrem,
 • při katetrizaci epidurálního prostoru umožní časově postihnout I., II. i III. dobu porodní,
 • neprodlužuje ani nezkracuje porod,
 • dnes již nezvyšuje počet porodnických operací (porodnické kleště, císařský řez),
 • v případě potřeby je možné analgezii rozšířit na epidurální anestezii, ve které je možné provést kteroukoliv porodnickou operaci,
 • příznivě ovlivňuje prokrvení dělohy a placenty a tím zlepšuje zásobení dítěte kyslíkem a dalšími potřebnými  látkami,
 • v důsledku zvýšeného prokrvení pánve částečně uvolňuje svalstvo porodních cest.

Nedostatky:

 • organizačně náročná metoda, v porodnici musí pracovat anesteziolog, lépe tým anesteziologů, kteří jsou vzděláni v metodách místní anestezie, a to ještě s ohledem na zvláštnosti, které přináší péče o těhotnou ženu,
 • technicky náročná metoda, těhotenství komplikuje podání epidurální analgezie, rodička neudělá pro své břicho potřebně "kočičí hřbet", často není schopna pro porodní bolesti zachovat absolutní klid a nehýbat se, problém  přináší i hmotnostní přírůstek v těhotenství, nejsou vzácností maminky vážící nad 100 kg, a to je hranice, kdy se nemusí podařit epidurální analgezii podat,
 • riziko nízkého krevního tlaku rodičky. Je možné preventivní podání opioidu, čímž se docílí snížení dávky místního anestetika, které změny tlaku rodičky způsobuje,
 • oslabení děložních kontrakcí, je možné preventivní podání opioidu, čímž se docílí snížení dávky místního anestetika, které oslabení děložních kontrakcí způsobuje,
 • riziko poranění obalů míchy, hrozí bolest hlavy po porodu, což se stane asi u dvou rodiček ze sta (2 %),
 • finančně náročná metoda, je ze všech popsaných metod nejdražší.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015