FOR BABY

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojové hračky TINY LOVE a systém 7 elementů

Tiny Love je světoznámá značka edukativních vývojových hraček, které svou barevností a funkčností lákají dítě ke hře a přitom pomáhají nenásilně rozvíjet všechny smysly a rozumové schopnosti.

 

Každé dítě prochází přirozenými vývojovými stadii. Některé dovednosti jsou „mu dány“, některé si musí procvičovat a vyžadují určitou úroveň zralosti.

Rodiče mu mohou při objevování pomoci vhodným výběrem stimulujících hraček, podpořit jeho aktivity a usnadnit mu učení a osvojení si správných návyků.

 

Každému věku odpovídají oblíbené hry a hračky, které optimálně stimulují přirozený vývoj dítěte po stránce motorické i psychické.  Pokud dokážeme dítěti v pravý čas nabídnout optimální podněty, můžeme mu významně pomoci při rozvoji smyslů i motorických dovedností.

Již v prvních třech měsících života vidí miminko pohyby, světlo, barvy, vnímá doteky, poslouchá zvuky. Zrakem sleduje předměty, umístěné nejlépe nad ním, ve vzdálenosti 25-30 cm. Dítě se snaží dosáhnout na předměty a uchopit je. Cvičí koordinaci „ruka-oko“.V poloze na bříšku již chvilku udrží hlavu vzepřenou a může pozorovat předměty rozmístěné okolo. Pokud mu zpíváme, hrajeme, kolébáme ho, pohybujeme většími a barevnými předměty, nastartujeme správný rozvoj hlavně smyslů.

Ve 4 měsících jsou smysly správně rozvinuté. Dítě vnímá všechny barvy, umí rozlišit hlasy v nejbližším okolí, vidí i vzdálené předměty. Pokouší se uchopit předměty a dává je do úst, má zájem o okolí a začíná se smát. Má rádo předměty, které vydávají zvuk, nebo se dají cucat, snaží se dosáhnout na předměty nad postýlkou, v kočárku pozoruje okolí. V tomto období jsou důležité pro dítě hračky, které jej stimulují k obracení a lezení, které může vkládat do úst nebo hračky, které vydávají zvuky.

Od 6 měsíců vnímá zrakem tvar, barvu i velikost předmětu. Zajímají ho všechny hlasy i zvuky. Začíná přijímat tuhou stravu, ale ústa stále slouží i jako smyslový orgán k rozlišení chutí a vůní. Žvatlá a opakuje slabiky, vnímá nepřítomnost nejbližších.
V tomto období jsou vhodné hračky, které podporují lezení, jsou rozmístěné v okolí, aby je mohlo dítě uchopit. Máli něco v rukou, tluče s tím o sebe. Dítě začíná opakovat slabiky a proto jsou vhodné i různé hračky, které vydávají zvuky. Dítě začíná chápat, že něco mizí a zase se objeví. Rádo hraje hry  „kuk a baf.“.Zajímavé jsou hračky, kdy se něco objeví po odkrytí víčka, nebo po odstranění povrchní vrstvy.

V posledních měsících prvního roku života dítě bezpečně sedí a mnoho aktivit se odehrává již v sedě. Přemísťuje se  převážně po čtyřech končetinách. Tahá hračky za sebou. Hraje si, začíná stavět kostky. Poznává i souvislosti předmětů, co je dole, uvnitř i co se ztratilo, napodobuje dospělé. Kolem roku již umí vylézt i na schůdek, říci první smysluplné slovo, postavit kostky na sebe, sebrat drobeček. V této době jsou důležité hračky, které vyžadují větší koordinaci mezi činností prstů a zrakem a jsou náročnější na nejrůznější pohyby prstů.


Rozvoj každého dítěte je velmi individuální. Pět smyslů představuje základní kanály k poznávání našeho okolí. Rozvíjejí se kombinací přirozeného dozrávání a reakcí na správné podněty. Je vhodné nabídnout dítěti hračky příslušné danému období, ale vzhledem k originalitě každého z nás, je důležité nabídnout co nejširší škálu podnětů a umožnit dítěti optimální rozvoj dle jeho individuálních schopností.
Velmi vhodné jsou pro děti již připravené hrací plochy, které jsou nejen vhodnou podložkou, ale obsahují škálu nejrůznějších podnětů pro děti  různého věku s různou individuální dovedností.

Jako příklad Vám představujeme prostorovou deku  Slunečná Zahrada firmy TINY LOVE. Při výběru podnětů vychází firma z dlouholetých zkušeností. Filosofií vývojového centra firmy  je krásná myšlenka, že dítě potřebuje k rozvoji svého tělesného zdraví nejen vyvážené nutriční prvky, ale i vývojové hračky, které podněcují a přispívají k rozvoji jeho poznávacích, smyslových, motorických a citových schopností.

Deka obsahuje celkem 17 rozvojových aktivit. Výrobce je v rámci svého unikátního systému 7 elementů rozděluje na aktivity rozvíjející jemnou motoriku, hrubou motoriku, smysly, stálost předmětů, řeč a komunikaci, poznávání a emoční inteligenci. Díky velké variabilitě sestavení přináší deka dítěti stále nová prostředí pro aktivní hru, odpovídajících jeho rozvojovému stadiu.
 

Témata: