Fyzická aktivita v těhotenství

CCSFyzická aktivita v těhotenství
 
Fyzická a psychická kondice a zdraví ženy - obojí je velmi důležitým předpokladem zdárného vývoje plodu, dobrého průběhu těhotenství a porodu.

Kondice a zdraví ženy
Fyzická a psychická kondice a zdraví ženy - obojí je velmi důležitým předpokladem zdárného vývoje plodu, dobrého průběhu těhotenství a porodu. Příroda sama vybavila ženu pro mateřství zcela specificky a přizpůsobila stavbu jejího těla, stavbu a funkci jednotlivých orgánů, především orgánů pohlavních. Příroda se však u ženy postarala pro potřebu zachování rodu i o určité ochranné zařízení. Např. žena má vrozenou větší adaptabilitu, schopnost přizpůsobovat se změnám prostředí. Pro dobrý vývoj zárodku a plodu prochází ženský organismus složitými změnami během těhotenství a žena se musí vyrovnat i s vysokými nároky, které na ni klade porod. Samozřejmě jako vždy i v tomto případě může žena pomáhat přírodě svým životním stylem od správné výživy, harmonického rozdělení práce a odpočinku až po náplň volného času s dostatečným množstvím pohybu a také cíleným cvičením.
 
Tělesná aktivita
Udržování aktivity v těhotenství je velmi důležité. Přiměřená tělesná aktivita nemá žádné negativní účinky na plod ani na matku. Ženy, které jsou zvyklé cvičit, by v tom měly pokračovat i během těhotenství, a ženy, které necvičí, by měly začít, neboť cvičení zlepšuje vytrvalost, sílu a pružnost. Pravidelným cvičením po celou dobu těhotenství získávají ženy cenné pohybové zkušenosti a návyky, které jim pak pomáhají zvládnout speciální cviky přípravy na porod i porod sám. Měly by se ale vyvarovat jakémukoliv nepřiměřenému kroutivému pohybu kloubů a prudkým otřásavým pohybům. Nemělo by se cvičit v leže na zádech, protože tato poloha může bránit přívodu krve k plodu. Nejlepším cvičním pro těhotné ženy je chůze, ale i jízda na kole či plavání v neznečištěné vodě. Těhotné ženy by se měly vyhýbat cvičením se skákavými pohyby, jako je skákání přes švihadlo, a hraní míčových her, které vyžadují náhlé změny směru a také sporty, při kterých je možný pád. Ke konci těhotenství ochabují vlivem progesteronu a relaxinu (hormon) vazy páteře a pánve, tudíž mohou vzniknout nepříjemné obtíže s bolestmi kloubů, takže by si měla nastávající matka sama určit, jaký pohyb je jí příjemný. Každá žena s chronickým onemocněním nebo ta, která se cvičení předtím nevěnovala, by se měla poradit s lékařem, jak cvičení rozvrhnout. 

 
Cvičení
Doba těhotenství je rozdělena na tři období - trimestry, kdy druhé trvá 5.-7. měsíc, třetí 8.-9. měsíc. V těchto obdobích se mění i pohybová aktivita. Již od prvního měsíce je třeba vynechávat švihy, odrazy, dopady, prudké pohyby vůbec. Opatrněji cvičíme vždy v době obvyklé menstruace, rizikový je 3. a 6. měsíc. V dnešní době trpí řada žen na začátku těhotenství nevolností různého stupně a typu, jejich zdravotnímu stavu i pocitům je třeba přizpůsobit výběr i velikost zatížení. Zároveň je však mít na paměti, že lehké, přiměřené cvičení a procházka na čerstvém vzduchu působí proti nevolnosti preventivně i léčebně. Pozornost by se měla hlavně věnovat správnému držení těla, zejména správné poloze pánve a pevné břišní stěně, aby nedocházelo k zvýšenému bedernímu prohnutí a bolestem v kříži, k povolení břišní stěny až rozestupu břišních svalů a k poklesu orgánů v malé pánvi. Se zádovými svaly posilujeme též svaly prsní, aby byly oporou prsů při zvětšujících se mléčných žlázách. Nesmíme zapomínat na dolní končetiny. Jejich klouby, ploska nohy velmi trpí stále se zvyšujícím zatížením, vzrůstající námahou. Procvičujeme plosky nohy, prsty rozvíráme a stahujeme do chodidla, krouživými pohyby procvičujeme všechny klouby. Těmito pohyby a také jízdou na kole podporujeme krevní oběh a zamezujeme vzniku křečových žil, křečím, otokům. Vhodné jsou i masáže prstů nohou, chodidel i lýtek. Velmi účinná je dechová gymnastika. Záleží nejen na sladění dýchání a pohybu, ale uvědomění si i jednotlivých složek plného dechu: ráno můžeme přiložit dlaně pod klíční kosti a dýchat směrem k nim, je to tzv. horní hrudní dýchání, které nám dodává aktivitu. V průběhu dne dýcháme většinou střední částí hrudníku, jak je nám přirozené. Procházka přiměřenou rychlostí prohloubí náš dech a zlepší okysličení, které je potřebné pro vyvíjející se plod. Večer si uděláme čas na procvičení břišního dýchání. Ležet se může na zádech nebo na boku a důležité je při vdechu uvolnit a vyklenout břišní stěnu, aby se nezvýšil nitrobřišní tlak. Až při výdechu se musí břišní stěna zatáhnout. Když matka spolehlivě zvládne uvědomělé břišní dýchání, dokáže je uplatnit při porodu. Pak již bude stačit zadržet dech při nádechu v době stahu dělohy, který je bolestivý. Zadržení dechu tuto bolest zmírní. Břišní dýchání bez zadržování dechu v podvečerních hodinách nám pomůže navodit uvolnění, které po celodenním zatížení tak potřebujeme. Zbývá ještě procvičit pánevní dno, na které se vyvíjí postupně stále větší tlak vlivem rostoucího plodu. Pro vlastní porod je dobré nacvičit rychlé, krátké a také povrchní dýchání (do horní části hrudníku) s otevřenými ústy. Nesmí však být křečovité, aby nevyvolalo stažení břišního lisu a tím zvýšení nitrobřišního tlaku. Bránilo by uvolnění a roztažení děložního hrdla. Takto dýcháme nejdříve ve stoji s mírným předklonem hlavy a trupu, pak v lehu na zádech přímo v poloze pro porod.

 

zdroj: MEDICINA.cz