Homocystein – tichá hrozba

Homocystein – tichá hrozba - obrázek
Homocystein – tichá hrozba - obrázek

Homocystein – tichá hrozba. Co všechno může mít na svědomí?

Máte vysoký krevní tlak? Trpíte nemocemi srdce a cév? Nebo vás trápí jiné civilizační onemocnění? Posviťte si nejen na hladinu cholesterolu, ale také na hladinu homocysteinu v krvi!

Je velmi pravděpodobné, že jste o homocysteinu ještě neslyšeli, ale v lékařských kruzích to neznámý pojem není. Tuto látku objevil v roce 1932 nositel Nobelovy ceny, Vincent du Vigneaud a popsal ji jako toxickou aminokyselinu s obsahem síry.

Impulsem pro výzkum – aterosklerotické změny v cévách dětí

Rozsáhlý výzkum účinků homocysteinu podnítila o 36 let později až studia prof. Dr. Kilmer McCullyho, patologa z Massachusetts General Hospital a profesora na Harvardu. Ten při pitvě několika dětí, které zasáhla mimořádně raná smrt, narazil překvapivě na závažné aterosklerotické změny v jejich cévách. Ateroskleróza byla u nich v takovém pokročilém stádiu, jaká se vyskytuje až u starších lidí postižených touto chorobou. Prof. Dr. McCullyho zaujal fakt, že aterosklerotický plát neobsahoval žádné lipidy, zaznamenal v něm však nadměrně zvýšené hodnoty homocysteinu. Děti trpěly genetickou poruchou zvanou homocystinurie.

Tento poznatek byl pro prof. Dr. McCullyho podnětem k hledání souvislostí mezi aterosklerózou a vysokou hladinou homocysteinu. Byl prvním lékařem, který upozornil na úzké propojení mezi zvýšenou koncentrací homocysteinu v krvi (hyperhomocysteinémie) a infarktem myokardu.

Jeho hypotéza vyvolala v odborných kruzích diskusi a podnítila výzkum příčin zvýšené hladiny homocysteinu. Výzkumníci zároveň prostřednictvím mnoha klinických a epidemiologických studií sledovali propojení zvýšené hodnoty homocysteinu s poškozováním vnitřní výstelky cév a následným vznikem kardiovaskulárních onemocnění.

Skrytá hrozba pro vznik dalších onemocnění

Odborníci se současně zaměřili na odhalování možného podílu zvýšené hladiny homocysteinu na urychlení fyzického a psychického stárnutí, oslabování imunity, narušení krvetvorby.

Pozornost věnovali také jeho možnému dopadu na vznik dalších civilizačních onemocnění – obezity, vředových onemocnění žaludku, dvanáctníku a zánětlivých onemocnění střev, ekzémů, migrény, osteoporózy, roztroušené sklerózy, poruchy myšlení, vnímání, depresí, Parkinsonovy i Alzheimerovy choroby.

Zároveň sledovali působení zvýšené hladiny homocysteinu na embryonální vývoj nervové soustavy. A dospěli k pozoruhodnému výsledku. Zvýšený homocystein, který našli v krvi pacientů se sledovanými zdravotními problémy, vzniká jako vadný mezičlánek v důležitém biochemickém cyklu lidského nitrobuněčného metabolismu. Jeho úkolem je dodávat pro chemické procesy v buňkách nenahraditelné součástky, podmiňující udržení života.

Životnost homocysteinu je při správné funkci cyklu velice krátká. Pokud však nastane jeho porucha, v buňkách se nezadržitelně hromadí, přechází do krve a začne vyvolávat uvedená poškození. Najednou má na svědomí poruchy v hospodaření s kyslíkem, poškozování vnitřní výstelky cév, v řízené tvorbě energie, v syntéze a recyklaci některých klíčových metabolitů, rozmnožování buněk. Destruktivně působí na vazivová vlákna zpevňující kůži – narušuje v nich tvorbu kolagenu a nastupuje rychlá tvorba vrásek.

U matek s jeho zvýšenou hladinou během těhotenství má na svědomí během embryonálního vývoje dítěte defekty vývoje nervové trubice. Ukázalo se také, že mnoho autistických dětí má narušený proces metabolických přeměn homocysteinu. U osob s vyšší hladinou homocysteinu v krvi byl zaznamenán rychlejší pokles myšlení, a to bez ohledu na věk. Tento stav ve všech zkoumaných případech není ničím jiným, jen chronickou intoxikací s těžkými následky…

Co má na svědomí zákeřný homocystein?

I když homocystein už téměř před stoletím popsal jako toxickou aminokyselinu nositel Nobelovy ceny Vincent du Vigneaud, až v dnešní době, po vyhodnocení rozsáhlých studií, výzkumníci zjistili, v čem spočívá jeho toxicita a biochemická agresivita. V jeho poruchové metabolizaci v organismu! Homocystein, který přirozeně koluje v krvi, se ve zdravém organismu prostřednictvím enzymatických reakcí rychle metabolizuje na aminokyseliny methionin nebo cystein, aby nedocházelo k jeho hromadění v krevním oběhu. Proces přeměny na methionin vyžaduje přítomnost vitamínů B12 a B9 (kyseliny listové).

Pokud tyto vitamíny, které jsou důležité pro správný průběh enzymatické reakce, tělu chybí, toxický homocystein není schopen přeměny na netoxický methionin. Přeměna homocysteinu na cystein se může uskutečnit jedině s pomocí vitamínu B6. Bez jeho podpory enzymatická reakce potřebná k přeměně toxického homocysteinu na netoxický cystein neproběhne a v krvi tak narůstá koncentrace toxického homocysteinu. 

Homocystein je tedy pod kontrolou tří vitaminů ze skupiny B: B12, kyseliny listové a B6.

U většiny lidí mladší a střední generace se jeho hladina pohybuje v rozmezí 10 až 12 μmol/l, avšak se stoupajícím věkem často velmi výrazně narůstá. Podle nejnovějších studií tehdy způsobuje 10 až 12 % srdečních infarktů a 30 až 40 % mozkových příhod.

Účinná prevence – vitamínoterapie přírodním anti-homocysteinovým komplexem

Lidský organismus musíme chápat jako mimořádně složitý systém, který má zázračnou schopnost překonávat i mimořádné zátěže. S přibývajícím věkem se však jeho odolnost výrazně snižuje, současně s produkcí některých enzymů či biosloučenin, které se v něm tvoří (např. Koenzym Q10). Přímý vliv těchto změn je evidentní, odráží se na našem kardiovaskulárním, ale i psychickém zdraví – nastupuje stařecká demence, ale i další duševní onemocnění, Alzheimerova či Parkinsonova choroba.

Lékaři poukazují na fakt, že pokud bychom dokázali udržet ve svém organismu nízkou hladinu homocysteinu a povzbuzovat tím biochemické procesy k plné výkonnosti, mohli bychom dát mat obtěžujícím civilizačním onemocněním, resp. bychom se jim mohli částečně vyhnout. Radí myslet na prevenci a deficit béčkových vitamínů ve stravě nahradit příjmem výživových doplňků, například ve formě originálního přírodního anti-homocysteinového komplexu Jamieson – výzkumníci kanadské firmy Jamieson v něm využili jedinečný efekt synergického působení vitamínů B6, B12 a kyseliny listové!

Cíleným snížením hladiny homocysteinu v krvi povzbuzuje náš imunitní systém a pomáhá tak zvláště při onemocněních srdce, ale i při dalších onemocněních. Má například příznivý dopad na snížení rizika ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, hypertenze a pozitivně ovlivňuje odolnost našeho organismu vůči vzniku onkologických onemocnění. V těhotenství pomáhá zabránit vzniku předčasných potratů i defektů ve vývoji nervové soustavy dítěte.

Podporuje zlepšování autistických poruch a speciálních poruch u dětí, kterým bylo diagnostikováno onemocnění předčasného stárnutí vlivem zvýšené hladiny homocysteinu. Je účinný také jako prevence neurodegenerace a demence, příznivě ovlivňuje kognitivní poruchy. Je nápomocný při zachování základních životních funkcí organismu – zpomalení stárnutí a celkovému zvýšení vitality a zlepšení kvality života až do vyššího věku. Snahou výzkumníků je podpořit nejen dosažení vysokého věku, ale především docílit možnost užívat si ho v plném zdraví.