Hygienické zásady při přípravě potravin pro těhotné

Hygienické zásady při přípravě potravin pro těhotné - obrázek
Hygienické zásady při přípravě potravin pro těhotné - obrázek

Těhotné ženy musí zvýšeně dbát také na dodržování hygienických zásad při práci se syrovým masem: tj. umývat si ruce po manipulaci se syrovým masem, nedotýkat se sliznice úst a očí, umývat kuchyňské povrchy, které přišly do styku se syrovým masem.

Z mléka a mléčných výrobků používat pouze pasterované mléčné výrobky a mléko. Vyhýbat se měkkým zrajícím sýrům.

Pečlivě mýt zeleninu před požitím. Při jejím pěstování používat pouze dostatečně vyzrálý kompost. Dobře omývat také ovoce před konzumací.

Nepít jinou vodu než pitnou.
Dodržovat hygienické podmínky při přípravě jídla, tzn. nemíchat nádobí, prkénka apod. pro ještě tepelně neošetřené suroviny s jídlem připraveným ke spotřebě (nemíchat nečisté a čisté provozy pro přípravu jídel).

Těhotné obecně by se měly vyhýbat styku s kočkami. Vyhnout se kontaktu s materiály, které mohou být kontaminovány fekáliemi koček. U těhotných žen, které jsou v riziku tohoto onemocnění, lze provádět sérologické testování, event. léčení akutních infekcí, což snižuje možnost a závažnost přenosu infekce na plod.

Témata: