II. doba porodní (neboli vypuzovací doba)

II. doba porodní - obrázek
II. doba porodní - obrázek

Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím branky dělohy a končí porodem dítěte. Děložní stahy jsou častější, silnější a trvají déle. Název "vypuzovací" popisuje, že v této době je dítě nejen tlačeno sílou děložních  kontrakcí, ale i aktivní spoluprací maminky (zapojuje svaly břišního  lisu), která tak zvaně "tlačí", a tím dítě "vypuzuje"  porodními cestami ze svého těla.

Zašlá branka se někdy ohlásí pocitem na zvracení nebo až zvracením, jindy sestup hlavičky na pánevní dno vyvolá tlakem na konečník pocit nucení na stolici a nutkání k tlačení a k použití břišního lisu. Maminka se však musí tlačení zdržet, kontrakce  musí "prodýchávat", dokud není bezpečně potvrzeno,  že hlavička dokončila vnitřní rotaci. Pokud žena začne tlačit dříve, hrozí, že se jednak vážně poraní, jednak že dojde k porodu porodnickými kleštěmi nebo s použitím zvonu, odborně vakuumextraktoru.

Porod předního raménka plodu

 

 

 

 

Porod předního raménka plodu

 

 

 

 

Monitorování srdeční frekvence plodu v II. době porodní

Ve II. době porodní je dítě více než v I. době ohroženo nedostatkem kyslíku, protože se pomalu snižuje jeho okysličování. Plod je vypuzován z dutiny dělohy, ta se více stahuje, a tím se snižuje její prokrvení i prokrvení placenty. Silné kontrakce dělohy a usilovné tlačení mohou ještě více prohlubovat snižování krevního oběhu v placentě.

Navíc se ve II. době porodní zhoršuje prokrvení mozku dítěte, protože hlavička je sevřená v pánevních  kostech. Proto se v některých porodnicích monitoruje ve II. době porodní srdeční činnost plodu kontinuálně, povinně pak vždy po každé děložní kontrakci. Nejlépe elektronicky, pak slyší tlukot srdce svého dítěte i maminka, což ji často motivuje k vydání posledních sil v závěrečné fázi porodu.

 

Oddělování novorozence od pupečníku. Za dobu porodu se udává čas, kdy poslední část dítěte opustila rodidla matky. Doba porodu se zásadně udává v minutách (nikoliv v sekundách!!!)

 

 

 

 

 

Porodník před uložením dítěte na břicho a hruď matky mu napomáhá v odchodu spolykané plodové vody.

 

 

Délka II. doby porodní

U prvorodiček trvá II. doba porodní okolo jedné hodiny, u vícerodiček 20 až 30 minut.

Tlačení  ve II. době porodní

Na mnoha porodnických odděleních se rodičky k úsilí tlačit v II. době porodní slovně povzbuzují. Jiná pracoviště dávají přednost zcela spontánnímu  chování rodičky. Zdá se, že prvorodičky je lépe povzbuzovat, zkušené vícerodičky si často již poradí samy.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015