Informovaný souhlas s epidurální analgezií

Minulý týden se čtenářky našich stránek mohly seznámit se zaváděním epidurální analgezie u porodu do běžné porodnické praxe v České republice. Cesta k rutinnímu používání epidurální analgezie nebyla jednoduchá a postihlo ji množství „porodních bolestí“. V dnešní době epidurální analgezie představuje na většině porodních sálech zcela běžnou metodu, která je pro naprostou většinu českých žen volně dostupná. Velký kolektiv českých odborníků, porodníků, anesteziologů a právník pro zdravotnickou problematiku, připravil před časem i tzv. informovaný souhlas. Informovaný souhlas vysvětluje laické veřejnosti problematiku toho či onoho zdravotnického postupu. Ženy se mohou s epidurální analgezií u porodu seznámit v poradně pro těhotné a svůj eventuální souhlas s metodou nakonec stvrdí svým podpisem, třeba až na porodním sále, nebo dokonce i během porodu.


Informovaný souhlas s epidurální analgezií
Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Na naší klinice jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou. Následující text přináší o této metodě základní informace.1. Seznámení s metodou
2. Anesteziologický dotazník
3. Prohlášení o poučení1. Seznámení s metodouKlíčová slova:


analgezie = zmírnění bolesti, bezbolestnost


anestezie = znecitlivění, necitlivost


císařský řez = ukončení porodu operací, vybavení plodu řezem v břišní stěně


dura mater = tvrdá plena, jeden z míšních obalů


epidurální, peridurální = prostor kolem míšních obalů


místní (lokální) anestetikum = znecitlivující látka
Co je to epidurální analgezie?


Epidurální analgezie je tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky tenkou jehlou přes kůži do epidurálního prostoru páteře. Tím se jen zmírní vnímání porodních bolestí, ale celkový stav rodičky a plodu se neovlivní.


Vhodný okamžik podání je dříve, než začnou nejsilnější porodní bolesti. Určuje jej porodník podle dosavadního průběhu porodu, výkon provádí anesteziolog. Při podání epidurální analgezie je nutná dobrá spolupráce rodičky s anesteziologem.Jak se epidurální analgezie podává?


Po běžné předporodní přípravě si lehnete na porodní lůžko. Porodní asistentka Vám změří krevní tlak a zavede do žíly kanylu (jehlu z umělé hmoty) pro infuzi („kapačku“) vhodného roztoku. Je to pro Vaši bezpečnost. Zavedenou jehlou je možno totiž kdykoli a ihned podat jakýkoli lék. Pak se uložíte na levý bok a zdravotní sestra Vám pomůže správným způsobem vyhrbit záda – udělat „kočičí hřbet“, tj. pokrčit nohy v kolenou, přitáhnout je k břichu a bradu sklonit co nejvíce k hrudníku. Nejlepší místo pro zavedení jehly je bederní oblast páteře; kromě jiných důvodů proto, že je zde kůže málo citlivá. Anesteziolog nejprve ošetří kůži desinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilními rouškami. Aby ani píchnutí do epidurálního prostoru nebolelo, znecitliví kůži a podkoží podáním anestetika velmi tenkou jehlou. Potom zavede do epidurálního prostoru speciální jehlu. Jehlou provlékne tenkou hadičku z umělé hmoty, kterou nyní bude podávat potřebné léky. Vše provádí přísně sterilně jako na operačním sále. Místo vpichu zalepí a hadičku připevní ke kůži. Tento výkon trvá zpravidla několik minut. Od této chvíle můžete zaujímat jakoukoliv, tedy i alternativní, polohu.

Jakým způsobem a jak dlouho epidurální analgezie působí?


Už za chvíli (asi po deseti minutách) ucítíte, že Vás děložní stahy bolí méně, takže budete cítit jen mírný tupý tlak. Úplné znecitlivění (anestezie) není vhodné, protože by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý, a pro Vás (a tím i pro Vaše dítě) mnohem snesitelnější.


Jedna dávka znecitlivujícího léku účinkuje asi 60 až 90 minut. Jakmile začne účinek odeznívat, požádáte o další dávku. Potom můžete zvolit jakoukoli polohu, která pro Vás bude pohodlná, i některou alternativní. S doprovodem můžete chodit nebo také využít relaxační sprchu. Koupel ve vaně z hygienických důvodů vhodná není.Přednost tohoto způsobu tlumení bolesti spočívá v tom, že nevyřadí nutkavý pocit ke tlačení při vypuzování plodu, takže s námi budete moci po celou dobu, zejména v důležité závěrečné fázi porodu, aktivně spolupracovat. Může se stát, že ke konci porodu se přece jen porodní bolesti částečně obnoví. Toto není na škodu, neboť se usnadní Vaše aktivní spolupráce ve II. době porodní. Budete se moci sama podílet na „vytlačení“ Vašeho dítěte, a tím i na normálním zakončení porodního procesu. Před odchodem na lůžko Vám asistentka hadičku ze zad hladce odstraní.Přednosti epidurální analgezie:· dobře tlumí porodní bolesti a dítěti neškodí;

· pokud nastanou komplikace, které vyžadují úplné znecitlivění (kupříkladu císařský řez), je možno tlumení bolesti velmi snadno změnit na úplné, ale pouze místní znecitlivění, aniž by to pro rodičku znamenalo další zatížení, např. celkovou anestezií;


· pokud je těhotenství komplikováno některým chorobným stavem matky nebo dítěte, pak má epidurální analgezie na stav rodičky, na průběh porodu a na zdraví dítěte vliv vysloveně příznivý. Tak je tomu zejména u následujících chorob matky: choroby vnitřních orgánů, vysoký krevní tlak, neurologické choroby, zejména epilepsie, cukrovka, oční choroby, závislost na drogách a některé jiné abnormality duševního stavu. Dále u některých chorob plodu: předčasný porod, vícečetné těhotenství, nedostatečná funkce placenty, nedostatečně vyvinutý plod, poloha plodu pánevním koncem.


- mezi další situace, kdy epidurální analgezie příznivě ovlivňuje porod, patří: uměle vyvolaný porod, nesprávná činnost dělohy (tak zvaný „nepostupující porod“) a jiné stavy, u nichž lze čekat nutnost operačního výkonu, stav po operaci děložního hrdla, umělé ukončení těhotenství v pokročilém těhotenství a konečně porod mrtvého plodu.Možná rizika epidurální analgezie:· závažné komplikace, jako je krvácení do páteřního kanálu, neurologické komplikace nebo infekce jsou možné, ale naštěstí velmi vzácné.


· některé matky mohou po porodu pociťovat bolest v místě vpichu epidurální jehly („tlak špendlíkové hlavičky“); tato bolest je přechodná a odeznívá bez léčby během několika dnů; epidurální analgezie nezvyšuje výskyt bolestí zad způsobených zátěží pohybového aparátu během těhotenství.


· může se stát, že jehla při pokusu o nalezení správné vrstvy mezi míšními plenami nechtěně pronikne tvrdou plenou. Tato komplikace není nebezpečná a nemůže matku poškodit. Může však být druhý den následována bolestmi hlavy. Pokud by Vás po epidurální analgezii rozbolela hlava, oznamte to příslušnému lékaři. Léčba je snadná a úspěšná.Kdy je epidurální analgezie u porodu nevhodná
Epidurální analgezii nelze provést u osob trpících alergií na léky, které se k analgezii užívají. Výkon dále znemožňuje zánět kůže v blízkosti očekávaného místa vpichu (zejména nežit, lupénka nebo ekzém) a porucha krevní srážlivosti vrozená nebo získaná. Upozorněte proto lékaře nebo asistentku, pokud trpíte častým podkožním krvácením (modřiny).Závěrem:
Budete-li si přát další informace, kdokoliv z lékařů nebo porodních asistentek našich porodních sálů Vám poradí.2. Anesteziologický dotazník


Příjmení ………..…………………….. Jméno ..........……… ……............... Titul ………….


rodné číslo …. …. …. / …….. číslo pojišťovny ……....


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


1. Neléčím se pro žádné akutní ani chronické onemocnění.


Léčím se pro tato onemocnění: ……………………………………………………………..


2. Dlouhodobě užívám léky: ANO NE


pokud ANO, které: ……………………………………………………………….……...….


…………………………………………………………………………………….…………


3. Jsem alergická ANO NE


pokud ANO, na jaké látky nebo léky: ...………………………………………..….………..


……………………………………………………………………………………….………


Moje alergie se projevuje takto: ...……………………………………………………..……


………………………………………………………………………………………….……


4. Jsem závislá na návykových látkách a/nebo na alkoholu ANO NE


na kterých: …………………………………………………………………………………..


5. Pravidelně kouřím.                                   ANO NE
Spotřebuji denně asi ……… cigaret.


6. Mívám bolesti hlavy.                                 ANO NE


7. Mívám bolesti v zádech.                            ANO NE


8. Dělají se mi snadno modřiny.                     ANO NE
Krvácím z drobných ran neobvykle dlouho       ANO NE


9. Byla jsem operována v „narkóze“                 ANO NE


10. Byla jsem operována v epidurální anestezii ANO NE


11. Rozuměla jsem všem otázkám v tomto dotazníku a prohlašuji, že jsem na ně odpověděla podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.V Praze dne ................…………………… Podpis …………………………………………….3. Prohlášení o poučení a o souhlasu s tlumením porodních bolestí epidurální analgeziíByla jsem poučena o tom, že mohu požádat o tlumení porodních bolestí metodou epidurální analgezie. Zároveň jsem byla poučena o provádění této metody a upozorněna na přednosti i na možná rizika tohoto lékařského výkonu pro mne a pro rodící se dítě v rozsahu, zapsaném na příloze 1 tohoto listu.


Odvolávám se na dotazník, který jsem řádně a úplně vyplnila, abych příslušné lékaře informovala o svém zdravotním stavu. Dotazník je přílohou 2 tohoto prohlášení.


Poučení jsem porozuměla. Zároveň se zavazuji dodržovat pokyny lékařů, které mi byly v souvislosti s epidurální analgezií při porodu sděleny.
Na základě uvedených skutečností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotní péči písemně uděluji svůj svobodný, kvalifikovaný a informovaný


s o u h l a s


s tím, aby při nastávajícím porodu mého dítěte byla pro tlumení mých porodních bolestí použita metoda epidurální analgezie.
V Praze, dne ............……...……... ...................………………………..…….
rodička
svědek (porodní asistentka/lékař): ..……………………………………………………...…
Tým autorů, kteří se podíleli na tvorbě informovaného souhlasu:MUDr. Antonín Pařízek, CSc., doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., JUDr. Zdeněk Zeman, CSc., MUDr. Ivan Herold, CSc., MUDr. Helena Bedřichová, MUDr. Petr Kříž, MUDr. Dimitrij Miloschewsky, MUDr. Lucie Hrazdírová, MUDr. Martin Stříteský, CSc.Materiál připravil:
MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie
Při ČGPS JEP