Jak se rodí v době COVID-19

Fungujeme. Ženy jsou v porodnici spokojené i bez otců.

Duben 2020. Přes tři měsíce od čínských počátků pandemie Covid-19. Více než 119 779 mrtvých ve světě, a to již včetně 6ti týdenního dítěte (a čísla neustále rostou a budou růst). Téměř všechny země zavádějí opatření, která mají jejich obyvatele chránit. Jejich míra a rychlost  závisí mj. na fázi, v níž se daná země epidemiologicky zrovna nachází.

Přes všechna známá fakta se v české společnosti neustále vyzdvihují témata, která jsou mediálně atraktivní. Možnou motivací může být zjevný nedostatek jiného relevantního materiálu ve společenském (ne)dění. Nicméně je přinejmenším smutné, až absurdní, že se obětí mediálních útoků stávají nemocnice, které se snaží poskytovat péči v plné míře i za těchto nelehkých časů. Jsou obviňovány z chránění personálu na úkor pohodlí pacientů, nicméně se občas zapomíná na holý fakt, že bez dostatku personálu by nebylo možné poskytovat žádnou péči, ani tu základní.

Obzvláště téma dočasně omezené přítomnosti otců u porodů vyvolalo velkou diskuzi. Realita je trochu méně poutavá. Naprostá většina rodičů v naší zemi toto opatření plně chápe a respektuje. Páry jsou schopny se  situaci přizpůsobit. Zejména z důvodu, že nepopulární opatření vedle personálu chrání děti a ženy, které se léčí v těchto zařízeních pro jiné komplikace a jsou tím více ohroženy Covidem-19. Nejvíce ohroženou skupinou v porodnicích jsou gynekologicko-onkologicky nemocné pacientky, a zejména pak předčasně narození a jinak imunitně nepřipraveni novorozenci.

Za povšimnutí stojí však trocha historie. Není to tak dávno, co některé porodnice v ČR byly průkopníky přítomnosti otců u porodu, mj. porodnice v Ostrově nad Ohří, ale také porodnice
„U Apolináře“ 1. LF UK a VFN v Praze a mnohé jiné. Psal se konec 80. a začátek 90. let dvacátého století. Přibližně před 30 lety se některá pracoviště pouštěla do boje za přítomnost otců, a to i přes odpor tehdejšího systému vůči těmto „výstřelkům“, jak to bývalo tehdy vnímáno. O pár let později se přítomnost otců stala samozřejmostí, kterou dnes nikdo nezpochybňuje.

Je však nutno podotknout, že schopnost žen rodit děti se tímto nijak nezměnila. Otec u porodu – ano, jedná se o psychologicky přidanou hodnotu v procesu tak vzácném, jako je zrození potomka. Běh tohoto procesu je velmi křehký a řízený zejména přírodou. Ženy by neměly zapomínat, že mají v sobě vše, co k porodu potřebují. Jejich síla porodit dítě je uvnitř. A tu jim nikdo nevezme. Ani dočasné kompromisy, činěné vládou a nemocnicemi s nejlepšími úmysly.

Po porodnici ve Znojmě a v Ostrově nad Ohří byla porodnice „U Apolináře“ jednou u z porodnic porodnicí v dřívějším Českoslovenku, kde byla otcům  povolena účast při porodu. Prvním z propagátorů této do té doby novinky zde byl mladý lékař s ještě mokrým diplomem z atestace gynekologie a porodnictví, dnes prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc

Jak Vás napadla myšlenka v době separace nejen otců, ale dokonce i dětí od matek, aby nastala změna?Prim. MUDr. Hana Marková při křtu „Knihy o těhotenství, porodu a děti“  prof. MUDr. A. Pařízka, CSc. a kol.

O přítomnosti otce u porodu jsem četl původně v zahraniční literatuře. Posléze jsem se dozvěděl o práci kolegů v Ostrově nad Ohří.  Tým nadšenců, neonatoložka MUDr. Hana Marková, porodník MUDr. Josef Kozerovský a psycholog PhDr. Petr Goldmann zde u porodu zavedli metodu Fredericka Leboyera.

Porod bez násilí podle Frederika Leboyera

Vedle jejich práce pro mě byl zásadní inspirací film
P. P. Riese „Největší rodinná událost“.

„Čas od času se objevila budoucí maminka s přáním mít partnera u porodu. Ale v té době to nebylo oficiálně možné. Bylo tedy třeba partnera protáhnout na porodní sál tajně:). Jenže otce nebylo možné skrýt před porodními asistentkami a lékaři, kteří na porodním sále pracovali. I s odstupem času je úsměvné, jak tichá pošta, žalování fungovaly. Musel jsem několikrát„na kobereček“ k přednostovi a primáři kliniky. Avšak přednosta doc. J. Bendl, CSc. byl zkušený a novinkám přející porodník a dostával jsem tresty za porušení pracovní kázně obvykle jen „na oko“, dnes pobaveně komentuje první začátky s otci u porodu prof. Pařízek.  

Vy jste ale v té době zavedl v naší zemi do porodnické praxe i epidurální analgezii.

Epidurální analgezii jsem zavedl jen o pár let dříve.  Dokonce kvůli epidurální analgezii u porodu jsem musel odejít z porodnice Na Bulovce, kde nebyly podmínky pro nové postupy v porodnictví. Osvícený přednosta pan doc. Bendl mně nabídl, abych metodu zavedl právě v porodnici „U Apolináře“.

Byly na začátku stejné problémy jako s otci u porodu?

To nelze vůbec srovnat. Zavádět v konzervativním oboru novou metodu bylo velmi náročně. Někdy o svých zážitcích se začátky epidurální analgezie u porodu asi napíšu román :). Ale člověk se přesvědčováním a argumentováním ve prospěch přínosu nové metody hodně naučil, a tím se otužil proti mnohdy iracionálním názorům kritiků. Proti tomu „protahování“ otců na porodní sál byla, řekněme, hotová selanka.

Mimochodem, osud tomu tak chtěl, že si mě našel a do porodnice „U Apolináře“  za mnou přišel scenárista a režisér již zmiňovaného  filmu,  P. Ries. Prý jestli bych jeho ženě neasistoval u porodu podle Leboyera. Tak se také v prosinci 1991 stalo. Až na jednu maličkost. Pro nesnesitelnou bolest paní Riesová žádala i epidurální analgezii. Mimochodem od té doby je J. Riesová největší propagátorkou epidurální analgezie v České republice :).

P. P. Ries později dokumentoval své zážitky u porodu svých dětí ve svém blogu - ZDE


Primářka MUDr. Hana Marková při křtu třetího vydání Knihy o těhotenství a dítěti (2009)

Takže porod podle Fredericka Leboyera s epidurální analgezií?

Přesně tak. Jde o naprosto kompatibilní metody. V roce 1992 jsem v porodnici „U Apolináře“ založil postgraduální vzdělávací program pro vzdělávání lékařů a porodních asistentek „Analgezie a anestezie u porodu“. Program bez přestávky funguje dodnes a paní primářka Marková byla zhruba prvních 15 let jeho lektorkou. Na historicky prvním kongresu Porodnické analgezie a anestezie v roce 1992 v porodnici „U Apolináře“ přednášela o svých zkušenostech s „Leboyerem“ i se svými kolegy MUDr. J. Kozerovským a MUDr. Petr Goldmannem. Na málokoho si tak často vzpomenu jako na paní primářku Hanu Markovou. Nikdy nezapomenu, jak se nenechala ujít křest mé „Knihy o těhotenství, porodu a dítěti“. Při této příležitosti si prim Marková vzala slovo a její projev, který bilancoval naši mnohaletou polupráci, nenechal jedno oko suché.                 


Marta Kubišová, kmotra 3. vydání Knihy o těhotenství porodu a dítěti
prof. MUDr. A. Pařízka, CSc. a kol. (2009)

Nyní návrat k dnešku.

Přinášíme proto rozhovor s prof. MUDr. A. Pařízkem CSc. a porodní asistentkou Mgr. Nikou Daňkovou z porodnice „U Apolináře“ 1. LF UK a VFN v Praze.

Vláda rozhodla, že s rodičkou teď dočasně u porodu nemůže být partner. Jak to přijímají ženy ve vaší porodnici?

AP
V naší porodnici jsme se nesetkali s vážnými problémy. Téměř bez výjimky se těhotné ženy a rodičky chovají s plným pochopením pro vzniklou epidemiologickou situaci.

ND
Obecně bych řekla, že toto opatření může zprvu vyvolávat u žen obavy. Jedná se totiž o něco, s čím nepočítaly, diametrálně jim tato skutečnost mění jejich představy o porodu. Naprostá většina žen a jejich partnerů nakonec situaci respektuje a snaží se nás chápat. Někteří lidé se na sociálních sítích bouří a vedou proti nám petice. My říkáme, věřte nám, my Vás v tom nenecháme a spolu to taky zvládneme. A jde to, potvrzují nám to pozitivní reakce žen, které u nás v poslední době porodily.


Jaký na to máte názor vy a lidé, s nimiž bezprostředně pracujete?

AP
Dnešní situace vyžaduje opatření, aby bylo maximálně sníženo riziko nákazy u zdravých těhotných a současně opatření pro ochranu zdraví veškerého zdravotnického personálu. Všichni lidé v naší zemi musí pochopit, že zdravotnická zařízení se sebelepší technikou bez personálu nikomu nepomohou. Snížení počtu osob, které se pohybují ve zdravotnických zařízeních, včetně partnerů těhotných žen, je zcela logickým krokem.

ND
Toto období není jednoduché ani pro nás. V  žádné porodnici nelze naplánovat nebo dokonce eliminovat provoz. Jsme zvyklé pracovat ve stresu, ale aktuálně je práce těžší než obvykle. Pomineme-li to, že se snažíme alespoň částečně suplovat rodičkám osobu blízkou u porodu,  hrne se na nás také řada provozních opatření, krizových plánů, které v rámci zachování bezpečnosti v naší porodnici musíme dodržovat.


Na veřejnosti si stěžuje Liga lidských práv, která vyzvala v otevřeném dopise ministra zdravotnictví i Babišův kabinet, aby otcům opět přítomnost u porodu umožnila. Opatření dle organizace nemá žádné opodstatnění z  hlediska ochrany veřejného zdraví. Souhlasíte s  tím?

ND
Nesouhlasíme.

AP
Omezení přítomnosti otců u porodu je nepopulární krok. Nikoho z nás vůbec netěší. Ale žijeme v mimořádné situaci a ta vyžaduje mimořádná opatření. I my  zdravotníci jsme povinni respektovat názory odborníků oblasti infekční medicíny a epidemiologie. Jejich závěry a stanoviska jsou pro nás závazná. Prof. Prymula, epidemiolog par excellence, bezpochyby velmi dobře ví, co dělá. Laická veřejnost si mnohdy nedokáže představit následky, které současná pandemie může způsobit. Opakuji, vedle rizika pro ostatní matky a jejich děti se jedná o nebezpečí přenosu infekce z návštěvníků porodnice i na zdravotnický personál.


A co argument, že pokud spolu partneři sdíleli domácnost, tak jestli má Covid-19 otec, má ho nejspíš i matka? Anebo jde o to prostě snížit pravděpodobnost nákazy zdravotnického personálu i tím, že se kvantita možných nakažených na sále vydělí dvěma?

ND
Každá, seč minimální, možnost eliminace zavlečení nákazy na naši kliniku má svůj význam. Mimo jiné se staráme o nejrizikovější těhotné, onkologicky nemocné ženy či extrémně nezralé novorozence. Pro ně by mohla mít nákaza až fatální následky.

AP
Jsou popsány případy, kdy návštěvníci zdravotnických zařízení bagatelizují nebo dokonce zatají příznaky infekce a je nasnadě si představit riziko pro personál každého zdravotnického zařízení. Jsou porodnice s jedním, dvěma porody denně.V  případě naší kliniky máme za den i dvacet porodů. Je snadné si představit rizika nákazy při mnoha hodinových pobytech partnerů u porodu, byť s  ochrannými pomůckami. Epidemiologové hovoří o riziku vyšší virové nálože/zátěže v konkrétním prostoru. Měsíčně v ČR proběhne 9-10 tisíc porodů, vyšetření všech otců před pobytem v porodnici by bylo technicky i provozně obtížné, o finanční úhradě nemluvě.   


Vy jste kdysi vyzkoušel online přenos porodu. Je i tohle možná cesta, aby se zmírnily negativní dopady neúčasti partnera? Zvažujete ji v  těchto dnech?

AP
V prosinci roku 2004 pracovníci porodnice „U Apolináře“ realizovali 1. porod on-line v  ČR. Shodou okolností to bylo také z důvodu infekce. Jednalo se o karanténu rodiny s výskytem planých neštovic (příběh možno dohledat na  porodnici.cz

První porod on-line v České republice aneb (ne)obyčejný vánoční příběh

Tehdy nás on-line přenos stál velké úsilí a vysoké finanční náklady na pořízení přenosové, ale i zabezpečovací techniky. Přenos byl totiž určen pouze jedné rodině. Dnes je situace z hlediska techniky zcela jiná.

ND
Možnosti tohoto typu nejen zvažujeme, ale i aktivně praktikujeme. Našim rodičkám děláme i "fotografky a kameramanky", fotíme děti na pupečníku během bondingu, ošetření a vážení novorozence. Ženám pomáháme natočit pozdravy domů, které po porodu rozesílají. Dokonce jsme dokonce vedly s  budoucím tatínkem během porodu videohovor.


Aktivisté také říkají, že přítomnost otce u porodu má pak dobrý vliv na jeho průběh, je pak prý míň císařských řezů apod. Je na tom něco? A co je tedy přednější? Epidemiologické hledisko anebo hledisko porodnické?

AP
Přítomnost otce u porodu má z mnoha důvodů pozitivní vliv na psychosociální pohodu ženy u porodu. Avšak tato pozitiva v žádném případě nepřevyšují rizika infekce, které s sebou COVID-19 přináší. Nutno podotknout skutečnost, že současná věda o tomto novém viru stále málo ví, a že se infekce tímto virem nepodobá ani těžké chřipce, ale spíše těžkému zápalu plic, kdy se postižení udusí.


Ministr Vojtěch prohlásil, že půjde o jedno z  opatření, které kabinet při rozvolňování podmínek zruší mezi prvními. Znamená to, že za necelý měsíc už by opět mohla být účast partnera u porodu povolena. Myslíte, že to je dobré načasování?

AP
Rozhodnutí pana ministra je bezpochyby správné. Vítáme, že na prvním místě bude myšleno na porodnická zařízení, resp. přítomnost partnerů u  porodu. Jen bych bral plně vážně epidemiology a infekcionisty. Stále zdůrazňují, že tato choroba je z vědeckého pohledu neznámá, proto je velmi těžké předjímat dobu, kdy kýžené rozvolňování nastane.


Jak veliké je riziko nákazy Covid-19 pro nastávající maminky? Respektive, v  čem spočívá to jejích ohrožení? Že by si nemohly vzít spoustu léčiv, která zklidňují symptomy?

AP
U zdravé maminky se zdravým dítětem je riziko nákazy velmi nízké, až raritní. Ale třeba v současné době před porodem do naší porodnice dochází několik těhotných žen, které jsou léčeny pro onkologickou chorobu, dochází ženy, které mají imunologické problémy, u těchto osob pochopitelně riziko přenosu infekce mnohonásobně roste.


Jaká je atmosféra v  porodnici? Jsou maminky více ve stresu? Na co si nejvíce stěžují, a co naopak snáší možná až překvapivě dobře?

ND
Pracujeme pořád stejně, a také se pořád smějeme, i když to teď pod rouškou není tak vidět. Nesmrtelným tématem stížností a diskusí je právě probíraná nepřítomnost otce u porodu. A právě tato skutečnost způsobuje u žen stres a nervozitu. Po chvíli strávené na porodním sále toto většinou opadá a ženy, často právě ke svému překvapení, porod zvládnou a my jsme na ně za to hrdé.

AP
Dnes probíhala v naší porodnici u zhruba 60  maminek tzv. velká vizita, kde sledujeme i míru spokojenosti s  našimi službami. Okolo 70 % čerstvých maminek se vyjádřilo, že neměly problém s tím, že chyběl partner u porodu. Některé byly samy dokonce rády. Ani jedna žena si nestěžovala na dnešní opatření. Ale téměř všechny maminky spontánně chválily naše porodní asistentky. Jejich přistup, empatii a povzbuzovaní a dokonce, že nad rámec své odbornosti dokonce pomáhaly při pořizování fotografií a videí apod. Jsme na naše porodní asistentky skutečně pyšní.


Jaké pomůcky máte, jaké vám chybí a jaká je komunikace s ministerstvem zdravotnictví?

ND
Máme, co máme, s tím musíme pracovat. Neskutečně nás těší podpora, které se nám ve formě ručně šitých roušek dostává od veřejnosti. Šijí kolegyně, šijí pacientky, šijí i herci a módní ikony, zkrátka každý, kdo má k  porodnici „U Apolináře“ vztah a vládne jehlou a nití, tak nám pomáhá. Tyto roušky nabízíme ženám, které teprve přicházejí do porodnice a pak zejména pak maminkám, které si odnášejí miminko v náručí domů


Měli jste už nějaký potvrzený případ Covid-19, ať už u pacientky nebo u personálu? Případně kolik pracovníků bylo vyřazeno z provozu kvůli preventivní karanténě?

AP

Již týden v naší porodnici testujeme každou ženu před porodem. Ve značném předstihu vedení porodnice a nemocnice mělo připravený epidemiologický plán pro případ s podezřením a nebo onemocněním onemocnění Covid-19.Tím je porodnice „U Apolináře“ připravena. Architekt Hlávka budovu postavil tak, že když se v  době tzv. horečky omladnic vyskytla epidemiologicky nevhodná situace, tak se mohlo přeměnit jedno nebo více ze šesti křídel na infekční, a tím se provoz pro zdravé těhotné a rodičky nenarušil.  


Vy jste kapacita v oboru s  desetiletími praxe. Je epidemie Covid-19 ta největší zkouška, s  níž jste se setkal?

AP
Během své profesní kariéry jsem pro chřipkové epidemie zažil několik karanténních opatření. Ale takový případ, že by se jednalo dokonce o pandemii jsem dosud nezažil. Na druhé straně všechno špatné může být k něčemu dobré. Myslím si, že se lidstvo probudí ze své bohorovnosti a mnohdy NE-pokory.  V budoucnu snad budou celosvětově připraveny daleko dokonalejší epidemiologické plány, protože lze očekávat, že se podobné globální problémy, zejména virového původu, budou opakovat.


Otcové u porodu?

AP
Těšíme se na okamžik, kdy se situace normalizuje a naše porodnice budou pro otce opět otevřeny.


Liga lidských práv, spolek Juno Moneta, Hnutí za aktivní mateřství, UNIPA a dále někteří jednotlivci aktivní v oblasti práv rodičů vyzývají  Peticí kompetentní státní orgány ke zrušení zákazu přítomnosti otců u porodu zavedený mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Co Vy na to?

AP
Tento zákaz je přece přechodný. Nikdo jej přece nechce. Určitě se nevrátíme se do 80. let minulého století. Ale jsme v době pandemie. Nikdo z nás podobnou situaci nikdy nezažil. Země je v nouzovém stavu. Náhle bylo vytaženo téma, které spoustu, zejména prvorodiček, významně stresuje. Skupina osob svými výroky na sociálních sítích vnucuje místo povzbuzení a dodání naděje pocity, že ženy bez mužů neporodí. Je to zneužití dnešní stresové situace. Facebookové příspěvky mnohdy anonymů jsou dokonce místy vulgární, agresivní a často lživé.

V dnešní době se tak jedná o tančení na hrobě pandemie. Manipulace a následně panika postihuje těhotné ženy v jejich extrémně vypjatém předporodním období. Jedná se jednoznačně o odsouzení hodnou kampaň. Není jasné komu slouží, ale určitě ne ženám před jejich porodem.    


Ty samé osoby Vás označují přes všechno, co jste pro tuzemské porodnictví udělal za nepřítele otců u porodu.

Odpovím slovy ex-prezidenta Václava Havla:  „to jsou ale pa-rrr-adoxy“ :-)))

Tak uzavřel rozhovor prof. A. Pařízek, CSc.

 

Mgr. Nika Daňková
Porodní asistentka porodních sálů perinatologického centra
Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v  Praze
Specializace v oboru intenzivní a perioperační péče v gynekologii a porodnictví

 

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.,
Vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky
1. lékařské fakulty UK a VFN v  Praze,
krajský perinatolog Středočeského kraje

 

Vera Renovica
Daniela Antony

Datum rozhovoru 3. dubna 2020