Jak si vybrat správnou porodnici?

Apolinar

Odpovědi na otázky Adély Čabanové, redaktorky Lidových novin, k tématu: Jak si vybrat správnou porodnici?

Znáte projekt Jaksekdeleci.cz? Považujete jeho data za vypovídající?

Projekt znám. Úmysl je dobrý, realizace špatná. Stránky s velice pochybnou grafikou nemají přehlednou navigaci, což je pro každého návštěvníka zásadní podmínka pro rychlou orientaci. V případě  hodnocení pražských porodnic jsou data uváděna se značným zpožděním a ještě nesprávně, uvedená čísla nesouhlasí se skutečností. Neodpovídá počet porodů, ani průměrná doba hospitalizace matek po porodu. Porodnická zařízení nejsou rozdělena na perinatalogická centra a centra s intermediární péčí pro novorozence, a to je zcela zásadní chyba, neboť se srovnává nesrovnatelné. Zcela chybí údaje o perinatální a mateřské úmrtnosti (odborně mortalitě) a nemocnosti (odborně morbiditě). Je dokonce uvedena porodnice, která v Praze vůbec neexistuje (Nem. Milosrdných sester sv. Karla Borom.)  Stránky na místo aby pomáhaly, čtenáře zcela matou. Jsou v dnešní podobě nepoužitelné, protože neposkytují přesné informace.  

Co považujete za největší výhodu své porodnice? Proč by se pro vás měla budoucí rodička rozhodnout?

Porodnická klinika je součástí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. V případě jakýchkoliv komplikací porodníkům non-stop vypomáhají týmy lékařů, zdravotních sester a laborantů z ostatních klinik a oddělení VFN, zejména z anesteziologie a intenzivní medicíny, neonatologie, hematologie, transfúze, biochemie a mikrobiologie. Mezioborové zázemí VFN poskytuje záruku pro zvládnutí i těch nevážnějších těhotenských a v průběhu porodu vzniklých patologií. Veřejnost si je dnes této výhody vědoma, a tím se stává, že poptávka o naše služby mnohdy převyšuje z hlediska lůžkové kapacity možnosti porodnické kliniky VFN.

V kolikátém týdnu se zdravá těhotná u vás musí registrovat, aby u vás mohla rodit?

Dosud ve 4. měsíci těhotenství, nyní se plánuje posunutí registrace na dřívější termín, resp. kdykoliv po osobní návštěvě ambulance budoucí matky s u svého lékaře vystavenou těhotenskou legitimací.

Z praxe svých známých jsem usoudila, že je stále těžší se do porodnic jako je vaše dostat. Je pravda, že se musí přihlásit v dřívějším týdnu těhotenství než dříve? Stoupá zájem rodiček o vás?

Vzhledem k velkému zájmu těhotných žen o služby naší porodnice se posunuje termín registrace na dřívější dobu a naopak na pozdější termín (37. týden) se posunul nástup předporodní (odborně prenatální) péče o těhotné. Není již zvláštností, že je v našich dvou poradnách pro těhotné vyšetřeno i více než 100 žen za den, když průměr činí 80 těhotných denně. Z toho každá druhá až třetí žena trpí závažnou chorobou, pro kterou naše perinatologické centrum navštěvuje, vedle hrozících předčasných porodů se jedná o těhotné s vysokým tlakem, cukrovkou, s nitroděložní poruchou růstu dítěte, dále se zaměřujeme na sledování a porody žen  s život ohrožujícími krevními chorobami (trombofilie – sklon k tvorbě cévních trombů s rizikem krevní embolie),  se závažnými střevními chorobami (m. Crohn a colitis ulcerosa), ve spolupráci s IKEM centrálně pečujeme o ženy, které otěhotněly s transplantovaným orgánem nebo orgány a nově o těhotné ženy, které trpí neurologickou nemocí – myastenia gravis. Problém našeho perinatologického centra dnes nespočívá v nedostatku vysoce erudovaných týmů odborníků a moderních technologií, což zdravotní péče o mnohdy velmi složité případy vyžaduje, ale paradoxně v nedostatku prostoru pro obyčejná lůžka pro těhotné, resp.matky a pro inkubátory na záchranu předčasně narozených dětí.  

Je u vás běžné, že celou dobou porodu od přijetí rodičky do narození dítěte ženu provází jedna konkrétní osoba (nejspíš porodní asistentka)?

Většinou ano, ale může nastat situace odvolání konkrétní porodní asistentky např. k akutnímu císařskému řezu, pak je dotyčná zastoupená její kolegyní. Stejně se tak stává při změně denní a noční služby, v 7 resp. v 19 hod.

V jakých polohách je u vás možné rodit?

Vedle polohy vleže, moderní porodnická lůžka umožňují porod v polosedě. V případě požadavku, je personál vyškolen i pro vertikální polohy (v sedě, porodnická židlička apod.). V předporodních kurzech jsou však ženy informovány o vyšším riziku poranění svěrače konečníku v případě vertikálních poloh, což je z hlediska ženy jedna z nejzávažnějších porodnických komplikací.   

Je možné zaplatit pobyt na nadstandardním pokoji i pro tatínka? Jak dlouho už tuto službu nabízíte?

Ano, tato možnost existuje, ale je opět limitována kapacitou lůžek na oddělení šestinedělí. Platba pro otce je za noc a bez nároku na stravu. 
 


Odpovědi vypracoval:
Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vedoucí lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze