Jsem porodní asistentka a neměnila bych

Kde se dívky mohou připravit na povolání porodní asistentky? Diplomem vzdělání v tomto oboru jistě nekončí...
V současné době se porodní asistentky připravují na své budoucí povolání na vyšší odborné zdravotnické škole. Studium trvá tři roky a je ukončeno absolutoriem s diplomovou prací. To znamená, že uchazečka musí mít ukončenu střední školu maturitou. Nezáleží na studijním zaměření školy (zdravotnické, gymnázium). Dříve porodní asistentky dokončily čtyřletou zdravotnickou školu - obor porodní asistentka a v 19 letech nastoupily do zaměstnání. Pak došlo k reorganizaci a porodní asistentky studovaly dvouletou nástavbu na maturitu. Z toho je patrné, že toto povolání vyžaduje hluboké znalosti v oboru gynekologie, porodnictví i psychologie.
Od 1. 5. 2004 je naše republika členem Evropské unie, která má vysoké nároky na vzdělání středního zdravotnického personálu. Je na volbě každé z nás, jak si budeme dále zvyšovat svou kvalifikaci. Ale stávající podmínky ve zdravotnictví nás nutí investovat peníze do svého dalšího profesního růstu, protože pokrok i v tomto oboru jde mílovými kroky kupředu.


Proč dívky chtějí vykonávat povolání porodní asistentky? Co Vás samotnou k tomuto povolání motivovalo?


Odpověď je nasnadě. V každé ženě je více či méně zakořeněná potřeba pomáhat. A pomáhat při porodu - zrodu dalšího nového života je "úžasné dobrodružství". Já sama jsem se rozhodla rok po maturitě na gymnáziu. Uvědomila jsem si, že nechci sedět v kanceláři, potřebuji aktivní činnost. Chci pomáhat lidem, a to tehdy, mají-li bolesti, necítí se dobře. A volba byla velmi jednoduchá. Povolání porodní asistentky mi toto všechno přináší. Je to krásná práce plná radosti z nového života, ale také plná bolesti, strachu a slz. Mám svou práci ráda a ještě stále ráda chodím do práce. To dokazuje i fakt, že jsem "nezběhla" za většími penězi a stále zůstávám u stejného zaměstnavatele po 28 letech od maturity na zdravotnické škole. Jsou chvíle, kdy toho všeho mám také dost, ale ještě stále převažuje radost z krásného miminka a spokojených rodičů. Povolání porodní asistentky není o penězích, ale o lásce k lidem, o pochopení potřeb rodící ženy, o schopnosti komunikace s budoucím tatínkem. K tomu patří označení "dobrá porodní asistentka".


Jaké zručnosti a dovednosti mají mít porodní asistentky – ty předepsané a ty darem od přírody? Jaká má být?
Nároky se mohou lišit, ale základ by měl být stejný: odborně na výši, zručná, schopná rychle reagovat, předvídat, rozhodovat. K neméně důležitým nárokům vedle odbornosti patří i její vlastnosti dané jí do vínku od přírody: laskavost, schopnost empatie, hezké vystupování.


Je porodní asistentka spojena pouze s vlastním porodem?
Porodní asistentka nemusí vždy pracovat na porodním sále. Jsou oddělení rizikového těhotenství a šestinedělí, kde může pracovat jen porodní asistentka. Porodní asistentky mohou také vést kurzy předporodní přípravy či tělocvik v šestinedělí.


Kdo vlastně vede porod - lékař nebo porodní asistentka?
V porodnici nemusí vždy vést porod lékař. Porodní asistentka je k tomuto povolání velmi dobře vyškolena. Ještě před konečnou zkouškou musí mít odvedeno nejméně 30 samostatných porodů. O vedení porodu či medikaci vždy rozhoduje lékař a je i zodpovědný za porod vedený porodní asistentkou. Ale po stránce psychologické je neoddiskutovatelné první postavení sestry. Ta uspokojuje základní i ostatní potřeby rodičky. Ví o jejím strachu, bolesti a radostném očekávání potomka. Je mezičlánkem mezi lékařem a rodičkou, zajišťuje jejich dobrou spolupráci. Medicínské informace a postřehy předává lékaři.


Co vám osobně dalo (vzalo) za ty roky toto povolání?
Jak jsem již řekla, své povolání vykonávám 28 let. Léta zapracovala i na mně. Kupodivu v kladném slova smyslu. Jsem trpělivější, více chápu potřeby rodiček, jsem schopna se přenést i přes nepochopitelné chování některých lidí. Vím, že nemám bagatelizovat žádné obtíže těhotné. Dobrá porodní asistentka by měla být nadána intuicí. Měla by někde v podvědomí cítit, že tato žena si opravdu zaslouží maximální pozornost. A o tom to je.


A jaká jsem já? To by měli zhodnotit mé kolegyně a lékaři.
Vím však, co je v životě nejdůležitější.   


Za rozhovor a postřehy z povolání porodní asistentky děkuje paní Pavle Dvořáčkové

 

Alena Pechová