Jsou děti „ze zkumavky“ častěji nemocné?

__ADV__Doktor Bengt Kallen se svými kolegy lundské univerzity ve Švédsku zjistil, že děti narozené po in vitro fertilizaci (IVF) vykazují vyšší morbiditu než ostatní děti. Výsledky studie vědci uveřejnili v říjnovém čísle časopisu Fertility and Sterility.

Autor studie uvedl, že nejméně v prvních letech života potřebují děti z IVF častěji lékařskou péči. Je to z důvodu mnohočetných těhotenství jejich matek a s tím spojených předčasných narození těchto dětí.

Do studie bylo zahrnuto celkem 16000 dětí narozených po IVF během posledních dvaceti let. Hodnocen byl počet hospitalizací těchto dětí a incidence nádorů.

Výsledky studie ukázaly, že děti z IVF potřebovaly až dvakrát více hospitalizací. Jejich riziko rostlo u dětí z mnohočetných těhotenství. Tyto děti byly častěji hospitalizovány pro infekce dýchacích cest, křečové stavy a kongenitální malformace. Riziko nádorů nebylo u dětí z IVF zvýšeno.

Vědci nevylučují ani možnost zvýšené hospitalizace těchto dětí z důvodu přehnané starostlivosti jejich rodičů.

 

 

zdroj: MEDICINA.cz, Fertil Steril 2005

Témata: