Komplikace po klešťovém porodu a vakuumextrakci

__ADV__Doktor Aaron B. Caughey z kalifornské univerzity v San Francisku se svými kolegy zjistil, že zatímco u vakuumextrakce dochází častěji k dystokii ramének dítěte, u porodů klešťěmi hrozí matkám častěji ruptura hráze třetího až čtvrtého stupně. Výsledky studie byly uveřejněny v listopadovém čísle časopisu Obstetrics and Gynecology.

Pro studii byly použity údaje z celkem 4120 operativních vaginálních porodů v termínu.

Výsledky studie ukázaly, že počet dystokie ramének byl signifikantně nižší u porodů kleštěmi (1,5%) v porovnání s porody pomocí vakuuextraktoru (3,5%). Naopak riziko ruptury hráze třetího a čtvrtého stupně bylo vyšší u porodu kleštěmi (36,9%) než u porodu vakuuextrakcí (26,8%).

Komplikace jako Apgar skóre nižší než 7, kefalohematom, přijetí na novorozeneckou JIP a poranění novorozence byly častější u porodů vakuumextrakcí. Poranění pochvy a děložního čípku matky bylo naopak častější u porodů kleštěmi.

 

 

zdroj: Obstet Gynecol 2005;106:908-912., Medicina.cz

 

Témata: