Kontrola po šestinedělí

Po šestinedělí by se měla žena dostavit k lékařské gynekologické prohlídce. Během této prohlídky lékař  kontroluje zhojení porodních poranění, stav hráze, poševních stěn, děložní hrdlo a uložení vnitřních rodidel. Součástí této prohlídky je kolposkopické vyšetření  děložního čípku (kolpos je odborně pochva, vyšetření se provádí přístrojem, který umožňuje sledovat prostým okem  neviditelné změny sliznice) a odběr stěrů na cytologické vyšetření v rámci prevence možného vzniku rakoviny. Zejména na děložním hrdle nevzniká rakovina naráz, je-li žena řádně sledována a léčena, je možné tomuto druhu zhoubného bujení zcela předejít.
 
Hygiena ženy v šestinedělí
Tělesná hygiena. Nedělka by měla nejen v porodnici dodržovat běžná hygienická opatření. Oplachování rodidel je zpočátku vhodné po každém vymočení, stolici a kojení. Stejně tak výměna vložek. Vložky mají být měněny nejen po každém kojení, ale tehdy, jsou-li prosáklé. Je třeba volit sprchování,  koupel v šestinedělí není vhodná.
 
Oblečení nedělek má být pohodlné. Spodní prádlo především bavlněné, šaty buď rozepínací, kvůli snadnému kojení, nebo halenky. Obuv by měla mít opět jen  nízký podpatek.
  
Režim dne, odpočinek, spánek
Nejdůležitější částí denního programu maminky v šestinedělí je kojení Režim jejího dne je plně podřízen péči o kojence a je velmi vyčerpávající. Proto by nedělka neměla být příliš zatěžována starostmi o domácnost, alespoň v prvních týdnech šestinedělí.  Výpomoc s vedením domácnosti, především s nákupem, úklidem, případně s péčí o starší děti může poskytnout manžel nebo matka, tchýně, jiná příbuzná. Maminka by měla využít každé možnosti k odpočinku a ke spánku a to i během dne. Spánek je pro nedělku důležitý pro načerpání tělesných sil i pro duševní odpočinek.
V denním programu by si měla maminka najít čas na cvičení a na procházky s dítětem. Při vhodném počasí může vyjít s kočárkem za 4 až 5 dnů po návratu z porodnice, zprvu lépe s doprovodem. Závisí to ovšem na mnoha okolnostech: na roční době, počasí, na okolí bydliště. K první vycházce je nejlépe vybrat pěkný den bez větru, mrazu nebo deště. V parném létě je vhodný večerní chládek, v zimě naopak polední doba.

 

Z připravované Knihy o těhotenství a porodu

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.