Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce je onemocnění centrální mozkové soustavy. Většinou se projevuje lehčími poruchami psychických a pohybových dovedností. Takto postižené děti jsou ale nápadné hlavně svými problémy s chováním a učením. To činní obtíže především v období školní docházky, kdy v důsledku této poruchy nedosahují takových výsledků, které by odpovídaly jejich skutečným možnostem.

Příčinu této poruchy je nutno hledat v jisté genetické predispozici, ale hlavně v poruše nitroděložního vývoje. K poškození regulace mozkových funkcí dochází prostřednictvím drobného nedokrvení vyvíjející se tkáně.

Tyto děti se potýkají s nadměrnou aktivitou, pouze ve 20% jde o její opak - hypoaktivitu. V popředí stojí problémy se soustředěním, správným chápáním, vytvářením pojmů a psychickou labilitou. Bývají pozorovány defekty v jemné motorice, takže děti jsou jakoby méně šikovné v porovnání se svými vrstevníky. Jistým handicapem může být šilhání a snížení zrakové ostrosti, takže dítě potřebuje korekční brýle. Výjímkou není ani poškození řeči, například koktání.

Projevy lehké mozkové dysfunkce se mění s věkem dítěte. Novorozenci vypadají jako věčně nespokojená miminka. Jsou stále předráždění, pláčí více než je milé jejich okolí, také špatně jí a spí. Takovéto chování přirozeně drásá nervy většině novopečených maminek. Důsledkem všeho je neustálé vnitřní napětí jak postiženého dítěte tak rodičů. Jako ventil pro tento stres slouží dětem hysterické záchvaty, nebo až brutální útoky orientované na hračky nebo své kamarády.

Vše se obvykle stupňuje na počátku školní docházky. Prvňáček chvilku neposedí, nesoustředí se na výuku a ruší svým chováním třídu. Naštěstí dnes už je možno zařadit tyto děti do speciálních tříd s malým počtem žáků a náležitě odborně vybaveným pedagogem. Při včasné diagnóze už nejsou tyto děti nezvládnutelným problémem ani pro rodiče a ani pro učitele.

 

zdroj: MediCentrum

Témata: