Menopauza

Příroda je vůči ženám svým způsobem velice nespravedlivá. Zatímco muži mohou plodit potomstvo až do vysokého věku, u žen s nástupem menopauzy tato schopnost končí. Menopauzou se v odborném výkladu myslí pouze poslední menstruace v životě ženy. Vaječníky v tomto období přestávají reagovat na látky uvolňované z podvěsku mozkového. Tím pádem skončí nejen dozrávání zárodečných buněk, ale i tvorba hormonů, které řídí menstruační cyklus.

Proč to tak příroda zařídila? Zatímco u mužů se celý život tvoří stále nové a mladé spermie, žena si svůj příděl zárodečných buněk přináší na svět již při narození a během dalšího života už nevytvoří ani jednu navíc. Její vajíčka jsou tedy stejně stará jako ona sama a čím jsou starší, tím vyšší je pravděpodobnost porodu defektního plodu. Zatímco dvacetiletá dívka porodí mongoloidní dítě s pravděpodobností 0,04%, v pětatřiceti je toto riziko již pětinásobné a o dalších deset let později dokonce stonásobné.

Příroda počítá i s tím, že doba, po kterou je dítě zcela odkázáno na mateřskou péči je u lidí poměrně dlouhá. Není tedy v jejím zájmu umožnit rodit ženám ve věku, kdy již není jistota, že se budou schopny postarat o potomka do plné samostatnosti.

V prehistorických dobách ženy po přechodu, které již nemohly mít vlastní děti, hrály velmi důležitou sociální úlohu. Vypomáhaly s péčí o děti mladším ženám a tak výrazně zvýšily šanci na přežití primitivní lidské tlupy. Dá se s určitou nadsázkou říci, že prehistorické babičky byly příčinou nebývalého rozmachu lidského rodu.

Následky menopauzy jsou bohužel většinou negativní. Především se mění složení krevního cholesterolu tak, že se mnohem lépe ukládá do cév. Právě tento jev je podkladem aterosklerózy. Další obávanou komplikací přechodu je řídnutí kostí (osteoporóza). To pak znamená větší množství zlomenin u žen v pozdějším věku. Ženské pohlavní hormony chrání mozek před degenerací, poruchami nálady a depresemi. V tomto neradostném výčtu bychom mohli pokračovat dlouho. Naštěstí se nabízí řešení v podobě podávání umělých hormonů. Takže i život po menopauze může být po fyzické i psychické stránce kvalitní.

 

zdroj: MediCentrum