Mladé Běchovice

Mladé Běchovice - obrázek
Mladé Běchovice - obrázek

Dovolte nám, Vás pozvat na závody s dlouholetou tradicí  uspořádané pro děti  "MLADÉ BĚCHOVICE" které se konají 21.10.2013 v městské části Běchovice.

O závodě

Místo závodu: Travnaté hřiště v Praze Běchovicích
Zahájení: 21. září 2013, v místě závodu v 8,50 hod.

Povolení startu

Závodníci startují na základě přihlášky podepsané rodiči, nebo potvrzené ředitelstvím školy. Do závodu "Běchovická stovka" se přihlašuji pouze děti s postižením, držitelé průkazu TP nebo ZTP-P. Při účasti třech a více trénovaných závodníků, bude uspořádán závod na 300 metrů.

Kancelář závodu

Bude otevřena od 8,00 hod. ve fotbalových kabinách u hřiště a uzavřena 30 minut před startem příslušné skupiny věkových kategorií. Zde budou vydána čísla dosud nepřihlášeným závodníkům. Čisla pro předem přihlašené děti budou k dispozici u vedoucích kategorií, které poznáte podle rozlišovacích vest s nápisem Mladé Běchovice.

Historie závodu

Závod Mladé Běchovice byl založen na námět ředitele školy Jana Renčína a byl uspořádán TJ Sokol Běchovice II a za vydatné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy. Prvního ročníku se zúčastnilo 168 běžců, převážně z Běchovic a okolí.

Trať závodu byla vyměřena na silnici směrem na Horní Počernice, která proto nyní nese jméno závodu. Závodníci zdolávali, stejně jako běžci velkých „Běchovic“, sbíhání z kopce od výzkumných ústavů a cílovou rovinku v kopečku směrem k Českobrodské silnici.

 

V té době ještě nebyl tak velký provoz na silnici a bylo možné ji v průběhu jednotlivých závodů uzavřít. Do Běchovic se pravidelně sjíždělo kolem 300 závodníků.

Desátý ročník byl mimořádný nečekanou účastí téměř 600 dětí. To už přibyly i náborové běhy pro menší děti, které běhaly na travnatém hřišti.

Obrovský nárůst dopravy, znečištěná vozovka pod mosty a velký zájem o závod donutil pořadatele přemístit tratě mezi rodinné domky. Cíl byl na křižovatce ulic Výjezdová – Na Spáleništi.

Po dalších několika letech se v Běchovicích začala budovat kanalizace a tak došlo k dalšímu přemístění závodu. Pořadatelé se rozhodli využít fotbalového hřiště, na kterém vyznačili běžecký ovál. Toto místo závodu je zatím považováno za nejlepší. Nejenže mohou diváci sledovat celý průběh závodu, ale v současné době mají i závodníci k dispozici kvalitní šatny včetně celého zázemí v nových kabinách pana Požárka.

Doprava

Autobusy 250, 269, 261 a 163. Pro osobní auta je připraveno záchytné parkoviště.

Přihláška musí obsahovat

  • Celé jméno dítěte
  • Rok narození
  • Adresu bydliště

Můžete využít možnosti přihlášení

Přihlášku zašlete

Nejpozději do 20. září 2013 16.00 hodin na adresu:

Organizační výbor závodu Mladé Běchovice
19011 Praha - Běchovice
E-mail: [email protected]
Telefonicky: 606 481 222 nebo 281 931 244

Témata: