MOTHERCAREHRAČKY

Novorozené děti tráví většinu času pozorováním a učením se z výrazů vašeho obličeje a vašeho hlasu. Potřeba hrát si však brzy stane nedílnou součástí jejich života. Díky hraní děti již od nejmladšího věku poznávají svět okolo sebe. Děti od narození vidí, slyší a cítí a vhodně vybrané hračky jim pomohou rozvíjet jejich schopnosti, poznávat svět kolem sebe a učit se. Pro děti je hra přirozená, ale vy jim můžete pomoci si hru více užívat, odměňovat je a podporovat v jejich snažení.0-3 měsíce

Dítě je již schopno na pár okamžiků udržet hračku, pokud ji umístíte přímo do jeho ruky. Sleduje očima pohybující se předměty a otáčí se za zvuky. Jsou náchylné rozbrečet se při náhlých hlasitých zvucích. Od tří měsíců mohou ležet na bříšku a podpírat se předloktími. Vhodné hračky pro tento věk jsou: chrastítka, pohyblivé (kolotoče) a jiné hračky nad postýlku, měkké hračky, hudební hračky, tkaninové knížky.

4-6 měsíců

Děti předměty chytají do rukou, dotýkají se jich, třesou s nimi a strkají je do úst. Začínají chápat vztah příčiny a důsledku. Umí zaostřovat na různé vzdálenosti. Začínají se zajímat o zrcadlové obrazy a smát se na ně. Začínají zvedat hlavu, aby viděli na předměty. Měly by být schopné se převalit a sedět bez opory. Vhodné hračky pro tento věk: všechny předchozí plus hrací podložky a brázdičky se zrcátky.
6-12 měsíců

Toto období je pro dítě ve znamení rychlého vývoje. Děti zesílí, jsou více komunikativní, obratné a pozorné. Objevují věci tím, že si je strkají do úst, a žmoulají pevné objekty, aby si uvolnily dásně při prořezávání zoubků. Sedí, lezou a stojí – začínají objevovat svět z jiné perspektivy. Učí se poznávat, že schované objekty nemizí. Začínají preferovat oblíbené hračky. Hračky přehazují z ruky do ruky a tlučou jimi o zem. Jsou schopny rozeznávat a identifikovat různé obrázky. Vhodné hračky pro tento věk: plešáci a panenky, hračky, které vytváří zvuky, kostky, víceúčelové hračky, knihy, hračky do vody, pohyblivé hračky.

12-18 měsíců

V tomto období děti začínají mluvit a objeví celou řadu jiných způsobů, jak se projevit. Stanou se mnohem více pohyblivými a jakmile jistě chodí, začnou utíkat, skákat a lézt na věci. Upevní si používání zápěstí a začnou více celkově kontrolovat své tělo. Začnou vás napodobovat. Jsou schopné utřídit si nápady a činnosti. Začnou si hrát více účelově. Vhodné hračky pro tento věk: míčky, sestavovací hračky, odstrkovadla, interaktivní hračky a potřeby k malování.

18-24 měsíců

V tomto věku si děti začnou hrát více nezávisle a budou chtít dělat věci po svém. Děti chápou mnohem více, než jsou schopny říci. Jsou schopné hrát si s hračkami, které vyžadují mnohem více zručnosti a zůstanou déle u věcí, které se nezdají fungovat správně. Vydrží déle u jedné činnosti. Začnou chápat jednoduché instrukce a pamatovat si, co dělat. Jazyk se stane více důležitým. Vhodné hračky pro tento věk: odstrkovadla, převleky, hrací domy, skládačky, knihy, předškolní „počítače“.BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ


Všechny hračky musí být bezpečné, netoxické a pevné. Textilní hračky neumisťujte do blízkosti ohně. Vždy odstraňte všechen balící materiál, než dáte hračku dítěti. Hračky s dlouhými vlasy nebo vlákny nejsou vhodné pro děti do 12 měsíců. Jakmile dítě začne usínat, vyjměte z postýlky všechny měkké hračky. Kolotoč umístěte na postýlku tak, aby na něj dítě nedosáhlo, a z postýlky ho sundejte, jakmile dítě začne sedět nebo se zvedat na kolena a ruce. Nenechávejte dítě pod brázdičkou bez dozoru. Jakmile si dítě začne sedat nebo se zvedat na kolena a ruce, odejměte hračky připnuté k postýlce, které by dítě mohlo využít jako oporu při přelézání postýlky.Je důležité udržovat hračky čisté a kontrolovat ostré hrany a rohy, protože dítě je začne vkládat do úst. Nikdy nenechávejte bez dozoru ve vodě, ani na krátký okamžik. Nenechávejte je samotné při hře s předměty, kterými mohou uhodit.Hračky, které mají označenou hranici věku, nekupujte pro starší dítě, mohly by být pro něj nebezpečné. Vybírejte měkké velké míče. Odstrkovadla udržujte z dosahu schodů, svahů, veřejných cest a bazénů a vždy mějte dítě pod dohledem. Vyhněte se hračkám s malými částmi, které by mohlo dítě spolknout.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Obchody Mothercare:

Pasáž Myslbek, Na Příkopě 19/21, 110 00 Praha 1, tel.: +420 222 240 008

OC Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4, tel.: +420 272 075 240

OC Letňany, Veselská 663, 190 00 Praha 9, tel.: +420 286 583 563

Aupark, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, tel.: +421 263 451 911

Témata: